ติดต่อแผนงาน
สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 
ӹѡҹѲкŢآҾ        
Health Information System Development Office        
ͧ A3 3 Ҥ 4 Plus Building Ţ 56/22-24        
.ǧҹ .ҧࢹ .ͧ . 11000        
. 0-2589-2490-2 . 02-5892493        
www.hiso.or.th
  ԡἹ         

 
 

ἹӹѡҹѲкŢآҾ  


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
เจ้าหน้าที่แผนงาน | สถานที่ตั้ง | แผนที่สำนักงาน
อัตราตายเดือน มค.- ตค. พ.ศ.2549 | อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2548 | โรคเบาหวานในคนไทย | ความดันโลหิตสูงในคนไทย | การบริโภคผักผลไม้ของคนไทย
การเคลื่อนไหวร่างกายของคนไทย | พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย | การดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย | อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2547 | ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน | การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน | สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย | ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย | การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ | บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ | มารดาในประเทศไทย | ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่