หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน [ วันศุกร์ ที่ 21 เดือนมกราคม 2554 ]
ทดสอบสารหล่อลื่นถุงยางผ่านมาตรฐานอนามัยโลก


นางพรรณสิริ กุลนาถศิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลการทดสอบปริมาณสารหล่อลื่นในถุงยางอนามัย จำนวน 60 ตัวอย่าง โดยสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข จำแนกเป็นถุงยางอนามัยยี่ห้อต่างๆ ของบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย 5 แห่ง และตัวอย่างถุงยางอนามัยแจกฟรีของสธ. ซึ่งผลการทดสอบปริมาณสารหล่อลื่น คิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังนี้ 527,402, 543, 474, 547 และ 497 มิลลิกรัม ตามลำดับ ทั้งนี้ มาตรฐานถุงยางอนามัย มอก.625-2548 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล ISO 4074 : 2002 ไม่ได้กำหนดว่าควรจะใส่สารหล่อลื่นมากน้อยเท่าไร มีเพียงการกำหนดวิธีทดสอบปริมาณสารหล่อลื่น ดังนั้นการใส่ปริมาณสารหล่อลื่นจึงขึ้นกับผู้ผลิต ส่วนมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดปริมาณซิลิโคน ออยล์ 550 มิลลิกรัม+/-150 มิลลิกรัม หรือ 400-700 มิลลิกรัม ซึ่งถุงยางอนามัยที่จำหน่ายรวมถึงถุงยางอนามัยแจกฟรีของ สธ. เป็นถุงยางอนามัยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานแล้ว

นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถยืนยันได้ว่าปริมาณสารหล่อลื่นในถุงยางอนามัยของทุกยี่ห้อมีปริมาณเพียงพอ แม้ว่าปริมาณสารหล่อลื่นที่ผู้ผลิตใส่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว แต่หากมีการรั่วซึมของซองบรรจุ อาจทำให้สารหล่อลื่นรั่วซึมออกไป ดังนั้น หากผู้ใช้รู้สึกว่าถุงยางอนามัยนั้นมีสารหล่อลื่นไม่เพียงพอก็สามารถหามาทาเพิ่มได้และควรเลือกใช้สารหล่อลื่นที่ระบุไว้ข้างกล่องบรรจุ
 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล