หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ [ วันศุกร์ ที่ 21 เดือนมกราคม 2554 ]
สธ.เปิดโมเดลคัดกรองมะเร็งระดับชุมชน


สธ.เปิดโมเดลคัดกรองมะเร็งระดับชุมชน ค้นหาผู้ป่วยถึงประตูบ้าน หลังสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้ผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ระยะลุกลามจำนวนปีละ 5.6 พันคน และมีผู้เสียชีวิตสูงถึงปีละ 3 พันคน คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 1 แสนบาทต่อราย ส่งผลให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้ผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ระยะลุกลามจำนวนปีละ 5.6 พันคน และมีผู้เสียชีวิตสูงถึงปีละ 3 พันคน คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 1 แสนบาทต่อราย ส่งผลให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ มักมาพบแพทย์ หลังจากก้อนมะเร็งลุกลามไปแล้วและหากดูสถิติการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ในปี 2553 พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1.3 หมื่นราย มียอดผู้ป่วยสะสมรวมกว่า 3 หมื่นราย จังหวัดที่พบมะเร็งเต้านมสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร อัตราร้อยละ 34 และสถิติเฉลี่ยการเป็นมะเร็งเต้านมในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 30.7 ต่อประชากร 1 แสนคน

“เราจำเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้หญิงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งหากพบความผิดปกติใดๆ ก็ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ ซึ่งหากเป็นระยะแรกที่ก้อนมะเร็งยังไม่ลุกลามไปอวัยวะอื่น ก็จะทำให้การรักษาได้ผลดี และมีโอกาสหายสูงถึงกว่าร้อยละ 80-90” นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพิจารณากำหนดจำนวนเป้าหมายในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้หญิง พร้อมกับกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อลดการเจ็บป่วย การเสียชีวิตและลดภาระด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งการตรวจหาความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จในปี 2554 ด้วยการคัดกรองมะเร็งเต้านม และปากมดลูกให้สตรีครบ 13 ล้านคนทั่วประเทศ รวมทั้งการให้นโยบาย “5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง” โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นแกนหลักดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2554 เป็นต้นไป
 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล