รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง (ด่วน !)


ด้วยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี

2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี

3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน

2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย

3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม

4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี

5. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์

6. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (หน้าตรง สุภาพ)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)


* ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มกราคม 2555

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน
พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (หน้าตรง สุภาพ)

มาที่ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ห้อง A3 ชั้น 3
อาคาร 4 Plus Building เลขที่ 56/22-24 ซ.งามวงศ์วาน 4 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือ ทางอีเมล์ nanada_myeye@hotmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5892490-2 ต่อ 106 ( คุณดาราพร คงมา )
หรือทางอีเมล์ nanada_myeye@hotmail.com

 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล