หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 19
ธันวาคม 2549
อัตราตายเดือนมค.-ตค. พ.ศ.2549
ปีที่ 2 ฉบับที่ 18
พฤศจิกายน 2549
อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2548
ปีที่ 2 ฉบับที่ 17
ตุลาคม 2549
โรคเบาหวานในคนไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 16
กันยายน 2549
ความดันโลหิตสูงในคนไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 15
สิงหาคม 25499
การบริโภคผักผลไม้ของคนไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 14
กรกฎาคม 2549
การเคลื่อนไหวร่างกายของคนไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 13
มิถุนายน 2549
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 12
พฤษภาคม 2549
การดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 11
เมษายน 2549
อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2547
ปีที่ 2 ฉบับที่ 10
มีนาคม 2549
ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9
กุมภาพันธ์ 2549
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8
มกราคม 2549
การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7
ธันวาคม 2548
สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6
พฤศจิกายน 2548
ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
ตุลาคม 2548
โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
กันยายน 2548
การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
มารดาในประเทศไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ความแตกต่างของการตาย
ระหว่างพื้นที่
                        สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
 
                          อัตราตายเดือนมค. - ตค. พ.ศ.2549 ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 19  ธันวาคม 2549 )
                          อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2548 ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 18  พฤศจิกายน 2549 )
                          โรคเบาหวานในคนไทย ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 17  ตุลาคม 2549 )
                          ความดันโลหิตสูงในคนไทย ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 16  กันยายน 2549 )
                          การบริโภคผักผลไม้ของคนไทย ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 15  สิงหาคม 2549 )
                          การเคลื่อนไหวร่างกายของคนไทย ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 14  กรกฎาคม 2549 )
                          พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 13  มิถุนายน 2549 )
                          การดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 12  พฤษภาคม 2549 )
                          อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2547 ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 11  เมษายน 2549 )
                          สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 9  กุมภาพันธ์ 2549 )
                          ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 10  มีนาคม 2549 )
                          การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน ( ปีที่ 2 ฉบับที่ 8  มกราคม 2549 )
                          สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย ( ปีที่ 1 ฉบับที่ 7  ธันวาคม 2548 )
                          ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ ( ปีที่ 1 ฉบับที่ 6  พฤศจิกายน 2548 )
                          โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ( ปีที่ 1 ฉบับที่ 5  ตุลาคม 2548 )
                          การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ ( ปีที่ 1 ฉบับที่ 4  กันยายน 2548 )
                          บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ ( ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 )
                          มารดาในประเทศไทย ( ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 )
                          ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่ ( ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 )
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล