หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

ข้อแนะนำของการคำถามที่พบบ่อย

       วัตถุประสงค์ของคำถามที่พบบ่อย
 

       เป็นช่องทางในการสอบถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ โดยแบ่งหมวดของคำถาม
       ออกเป็น 3 หมวด คือ คำถามวิชาการสุขภาพ คำถามสุขภาพทั่วไป และคำถามเกี่ยวกับแผนงาน
       

     
คำถามวิชาการสุขภาพ 
 
 
      สาเหตุการตายระดับต้นๆ ของแต่ละภาค ได้แก่โรคอะไรบ้าง
      แหล่งข้อมูลที่รายงานอัตราส่วนการตายของมารดาในประเทศไทย คือ หน่วยงานใด
      การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากอะไร
 

 


 

คำถามสุขภาพทั่วไป 
 
 
      สาเหตุที่ทำให้ผมร่วง คืออะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
      สิวมีสาเหตุมาจากอะไร และควรดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อป้องกันการเกิดสิว
      อยากทราบวิธีการดูแลเล็บมือ และเล็บเท้า ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
 

 


 
คำถามเกี่ยวกับแผนงาน  
 
 
      สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพมีความเป็นมาอย่างไร และตั้งอยู่ที่ไหน
      สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพมีภารกิจอะไรบ้าง
      ระบบข้อมูลที่สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพรับผิดชอบ คือ ข้อมูล
         อะไรบ้าง
      กระบวนการทำงานของสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพเป็นอย่างไร
 

  
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล