หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

เลือกเครื่องสำอางและครีมบำรุงให้เหมาะกับวัย 
             ตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน และวัยชรา ซึ่งแต่ละวัยนั้นจะมีความแตกต่างกันแทบจะทุกด้าน

            มนุษย์เรานั้นสามารถแบ่งการเจริญเติบโตเป็นวัยต่างๆตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่
หรือวัยทำงาน และวัยชรา ซึ่งแต่ละวัยนั้นจะมีความแตกต่างกันแทบจะทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิต อารมณ์ การรับผิดชอบ  จนถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย…..ถ้าจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนั้น วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ต้องดูแลร่างกายเป็นพิเศษกว่าวัยอื่น เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ร่างกาย
มี การเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเรื่องผิวพรรณที่ต้องบำรุงรักษามากกว่าปกติ โดยหลัก
ในการดูแลต้องปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือ ภายในก็คือเลือกรับประทานอาหารที่ประโยชน์ต่อร่างกาย ทำจิตใจให้แจ่มใส ส่วนภายนอกก็คือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการบำรุงที่ตรงต่อจุดประสงค์
ของการบำรุง และให้คุณค่าในด้านการซ่อมแซมหรือพื้นฟูสภาพผิว เช่น ครีมบำรุงต่างๆ ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีม เป็นต้น….เมื่อพูดถึงการเลือกใช้ครีมบำรุงให้เหมาะกับวัย ดังนั้นครับฉบับนี้ผู้เขียนจะมาพูดถึงหลักในการเลือกเครื่องสำอางและครีมบำรุงให้เหมาะกับวัย มาดูกันซิครับว่าในแต่ละวัยนั้นมีหลักในการเลือกใช้กันอย่างไร


อันดับแรกที่ผู้เขียนจะแนะนำก็คือหลักในการเลือกใช้ครีมบำรุง เริ่มกันตั้งแต่วัยรุ่นกันก่อน

วัยนี้จะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 18-25 ปี  วัยนี้ผิวพรรณถือว่ายังไม่ต้องการบำรุงมากเท่าไหร่นัก เพราะ
สภาพผิวยังอยู่ในสภาพที่ดี การดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และเลือกใช้ครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่มชื่น ให้แก่ผิวหน้าก็คือว่าเพียงพอแล้วสำหรับวัยนี้ และที่ขาดไม่ได้ก็คือครีมกันแดดที่มีค่า SPH ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ทาทุกวันก่อนออกจากบ้าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดที่เป็นตัวทำลายผิว มาสร้างรอยหมองคล้ำให้กับผิวหน้า


วัยต่อไปก็คือวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน ซึ่งวัยนี้มีอายุอยู่ระหว่าง 25-40 ปี  ผิวในวัยนี้เป็นผิวที่
ต้องการบำรุงรักษากว่าวัยอื่น สาเหตุก็เพราะวัยในช่วงนี้เป็นวัยที่ผิวพรรณ โดยเฉพาะผิวหน้าต้องสัมผัสกับมลภาวะนอกบ้านอยู่ตลอดเวลา หรือแม้แต่สภาวะในด้านความเครียด หรือการพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผิว ดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวต้องเลือกที่มีส่วนผสมของการป้องกันเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดด ไนท์ครีม แดย์ครีม หรือจะเป็นครีมบำรุงที่ใช้เฉพาะจุด เช่น อาย์ครีม ซึ่งครีมต่างๆ เหล่านี้ จะมีคุณสมบัติในการป้องกันไม่ให้ผิวเกิดริ้วรอยหมองคล้ำก่อนวัยรวมถึงช่วยเสริมสร้างให้ผิวมีสุขภาพดียิ่งขึ้น


สำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป  วัยนี้ผู้เขียนไม่อยากใช้คำว่าวัยชรา ซึ่งความเป็นจริงแล้ว
วัย 40 ยังอยู่ในช่วงของวัยทำงาน ส่วนอายุที่เหมาะกับการเรียกวัยชราน่าจะเป็นช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือที่เรียกว่าวัยปลดเกษียนแต่ที่ผู้เขียนกล่าวว่าวัยในช่วง 40 เป็นวัยที่เข้าสู่การเปลี่ยนของร่างกายอีกช่วงหนึ่ง โดยเฉพาะทางด้านอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายหรือที่เราเรียกว่าวัยทอง วัยนี้การการดูแลร่างกายและจิตใจจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเช่นกัน ส่วนเรื่องการดูแลผิวพรรณให้คงดูสดใสนั้น ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมในด้านการบำรุง ไม่ว่าจะเป็นเดย์ครีม ไนท์ครีม หรือจะเป็นครีมบำรุงเฉพาะจุด เป็นต้น นอกจากครีมบำรุงที่ใช้แล้ว คุณผู้อ่านที่ อยู่ในวัยนี้ยังต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลง หันมา รับประทานพวกผักผลไม้แทน ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้แจ่มใส แค่นี้ก็มีผลทำให้ผิวพรรณแปล่งปลั่งมีสุขภาพดีแล้ว

               ในวัยต่างๆ นั้น ครีมบำรุง หรือมอยส์เจอไรเซอร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นครับผู้เขียนมีหลักในการเลือกมอยส์เจอร์ไรเซอร์มาฝาก

               การเลือกมอยส์เจอไรเซอร์มาบำรุงผิวนั้นก่อนอื่นคุณผู้อ่านต้องทราบก่อนว่าตนเองมีสภาพผิวแบบไหนถ้าคุณเป็นคนผิวมัน ควรเลือกมอยส์เจอไรเซอร์แบบที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน จะสังเกตุได้ง่ายตรงฉลากของผลิตภัณฑ์จะเขียนว่า “OIL FREE” ส่วนคนที่มีผิวแห้งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติในการเพิ่มความชุมชื่นแก่ผิว โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นสูง
และคนที่มีผิวธรรมดาหรือผิวผสม เลือกใช้มอยส์เจอไรเซอร์ ได้ตามปกติทั่วไป โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโลชั่น ที่มีเนื้อครีมบางเบา ส่วนใครที่มีผิวผสมก็ทาเมอร์เจอไรเซอร์ให้เว้นบริเวณ ที-โซน ใน
ปัจจุบันการเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาบำรุงผิวนั้นสามารถเลือกซื้อมาใช้ได้ง่าย  เพราะผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดทางผู้ผลิตจะระบุมาอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเหมาะกับสภาพผิวแบบไหน

               เมื่อพูดถึงหลักในการเลือกใช้ครีมบำรุงในวัยต่างๆ ไปแล้ว คราวนี้ผู้เขียนจะมาพูดถึงหลัก
ในการเลือกใช้เครื่องสำอางในแต่ละวัยกันบ้าง ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเครื่องสำอางคืออะไร…...เครื่องสำอางคือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างให้ผิวพรรณดูดีขึ้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าวัยในการทำงานจึงเป็นวัยที่ใช้เครื่องสำอางมากกว่าวัยอื่น ส่วนวัยเด็กและวัยรุ่นนั้น เครื่องสำอางไม่มีความจำเป็นต่อวัยดังกล่าว เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่มีสุขภาพผิวที่ดี เป็นวัยที่สดใส ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่ต้องมาใช้เครื่องสำอางในการเสริมสร้างให้ผิวดูดี สำหรับหลักในการเลือกใช้เครื่องสำอางมาใช้นั้น หลักง่ายๆ ก็คือ เลือกใช้ให้เหมาะกับตนเอง ไม่ควรซื้อหรือเลือกเพราะแรงจูงใจรอบข้าง เช่นเพื่อนแนะนำ หรือ
เลียนแบบเพื่อน ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละคนมีสภาพผิวที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกโดยวิธีทดสอบกับตัว
เองจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

               เป็นอันว่าหลักการเลือกใช้ครีมบำรุงและเครื่องสำอางให้เหมาะกับวัยนั้น ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้เขียนอยากแนะนำให้คุณผู้อ่านนำไปปฏิบิติ ทั้งนี้เพื่อที่คุณจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับสภาพผิว และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผิวของคุณ แต่อย่างไรก็ตามครับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่าง
มองแค่ยี่ห้อหรือราคาเป็นหลัก บางสิ่งบางอย่างของแพงไม่ใช่ว่าจะมีคุณค่าหรือประโยชน์เสมอไป แต่ทางตรงกันข้ามของถูกอาจมีคุณค่ามากกว่า ดังนั้นก่อนจะควักเงินออกจากกระเป๋าจงไตร่ตรองให้ถ้วนถี่เมื่อเงินออกไปแล้วจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้ คุณผู้อ่านเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ ที่เค้าว่า“ไม่รวยก็สวย
ได้”….สวัสดี........อารี กิ่งจำปา เรียบเรียง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ที่มา : http://www.mcot.com
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล