หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

ความเหงาเผาให้กายใจอับเฉา
เป็นโรคอัลไซเมอร์ เร็วขึ้น 2 เท่า


 


               ผลการศึกษากับอาสาสมัครวัยชรากว่า 800 คน ในสหรัฐฯเป็นเวลา 4 ปี พบว่าคนเปลี่ยวเหงามีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น 2 เท่า แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรคือ
สาเหตุในเรื่องนี้

                คณะนักวิจัยที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยรัชในเมืองชิคาโก ประเมินความเปลี่ยวเหงาของอาสาสมัคร จากการตอบคำถามเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งระดับความเหงาตั้งแต่ 1-5 ประเมินหาสัญญาณของภาวะจิตเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมทั้งชันสูตรศพอาสาสมัคร 90 คน ที่เสียชีวิตระหว่างการศึกษาเพื่อหาสัญญาณของอัลไซเมอร์ เช่น โปรตีนด้านนอกและรอบเซลล์ประสาท ผลการศึกษาพบว่าความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 ของทุกๆระดับความเหงา และพบว่าอาสาสมัครที่มีระดับความเหงามากที่สุดคือ 3.2 เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ 2 เท่าของคนที่มีระดับความเหงาต่ำที่สุด คือ 1.4 อย่างไรก็ดี ไม่พบว่าระดับความเหงามีความสัมพันธ์กับอาการทางสมองที่เกิดจากอัลไซเมอร์

               เดิมทราบกันอยู่แล้วว่า การอยู่โดดเดี่ยวมีส่วนทำให้เกิดอาการจิตเสื่อม แต่
ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่นักวิจัยศึกษาว่าคนอยู่โดดเดี่ยวมีความรู้สึกอย่างไร นักวิจัยสรุป
จากผลการศึกษาว่า ความเหงาไม่ใช่ผลที่เกิดจากภาวะจิตเสื่อม สันนิษฐานว่าความเหงา
อาจมีผลต่อสมองส่วนรับรู้และความจำ ทำให้คนอยู่โดดเดี่ยวเสี่ยงเกิดอาการถดถอยทางสมองอันเกิดจากอายุที่มากขึ้น ดังนั้น จึงควรตระหนักว่าความเหงาไม่เพียงมีผลต่อสภาพจิตใจเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อสภาพร่างกายด้วย.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ที่มา : 
          ปีที่ 58 ฉบับที่ 17961
          วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2550


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล