หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย


 


 
แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
   ข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย  
       1. ชื่อ - นามสกุล _______________________________________________________
       2. ที่อยู่ ______________________________________________________________
          โทรศัพท์ ___________________________________________________________
       3. เคยฆ่าตัวตายหรือไม่     เคย    ไม่เคย
       4. เคยพยายามฆ่าตัวตายในอดีต _______ ครั้ง
       5. ประวัติพยายามฆ่าตัวตาย
           ถ้ามี วิธีการอย่างไร
           ครั้งที่ 1   วิธีการ _______________________ สาเหตุ ________________________
                          เวลา _______________________ สถานที่ ________________________
           ครั้งที่ 2   วิธีการ _______________________ สาเหตุ ________________________
                          เวลา _______________________ สถานที่ ________________________
           ครั้งที่ 3   วิธีการ _______________________ สาเหตุ ________________________
                          เวลา _______________________ สถานที่ ________________________
           ครั้งที่ 4   วิธีการ _______________________ สาเหตุ ________________________
                          เวลา _______________________ สถานที่ ________________________
   แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 

         สามารถประเมินผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายโดยสอบถามว่า 2 สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์ อาการหรือ
   ความคิด ความรู้สึกดังต่อไปนี้หรือไม่
 
รายการประเมินมีไม่มี
  1. มีสีหน้าเป็นทุกข์ หม่นหมอง เศร้าซึม ร้องไห้
     (ผู้สัมภาษณ์สังเกตพบขณะสัมภาษณ์)
  2. เป็นโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมาก
  3. เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุฆ่าตัวตายหรือเคยทำมาก่อน
  4. สูญเสียอวัยวะที่สำคัญอย่างไม่คาดคิด
     (ระบุอวัยวะที่สูญเสีย................)
  5. มีการสูญเสียคนรัก (คนรัก เงินทอง หรือบุคคลอันเป็นที่รัก
      หน้าที่การงาน)
  6.ท่านดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง ดื่มหนัก ดื่มจนเมา
  7.มีเรื่องกดดัน หรือคับข้องใจ
  8.รู้สึกสิ้นหวัง ไม่มีค่าที่จะอยู่ต่อไปตาย
  9.เป็นทุกข์ จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป
  10.กำลังคิดฆ่าตัว


   การแปลผล 

         ตอบ(มี) ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป หมายถึง มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ควรได้รับบริการปรึกษา
   แพทย์และใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าควบคู่กันไป


 

                      ขอขอบคุณข้อมูลจาก
                      ที่มา : http://www.dmh.go.th
                      ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล