สุขภาพทั่วโลก  ข้อมูลสถิติสุขภาพทั่วโลก ที่มีการรายงานในระดับนานาชาติ พร้อมการเปรียบเทียบข้อมูลสถิติของไทย โดยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาคและทั่วโลก      


            Mortality and burden of disease

                   Life expectancy at birth (years) ---> Male
                   Life expectancy at birth (years) ---> Female
                   Life expectancy at birth (years) ---> Both sexes
                   ealthy life expectancy (HALE) at birth (years) ---> Male
                   ealthy life expectancy (HALE) at birth (years) ---> Female
                   ealthy life expectancy (HALE) at birth (years) ---> Both sexes
                   Neonatal mortality rate (per 1000 live births) ---> Both sexes
                   MDG 4 Infant mortality rate (probability of dying by age 1 per 1000 live births) ---> Male
                   MDG 4 Infant mortality rate (probability of dying by age 1 per 1000 live births) ---> Female
                   MDG 4 Infant mortality rate (probability of dying by age 1 per 1000 live births) ---> Both sexes
                   MDG 4 Under-five mortality rate (probability of dying by age 5 per 1000 live births) ---> Male
                   MDG 4 Under-five mortality rate (probability of dying by age 5 per 1000 live births) ---> Female
                   MDG 4 Under-five mortality rate (probability of dying by age 5 per 1000 live births) ---> Both sex
                   Adult mortality rate (probability of dying between 15 and 60 years per 1000 population) ---> Male
                   Adult mortality rate (probability of dying between 15 and 60 years per 1000 population) ---> Femal
                   Adult mortality rate (probability of dying between 15 and 60 years per 1000 population) ---> Both
                   Maternal mortality ratiod (per 100 000 live births) ---> Female

            Cause-specific mortality and morbidity

                   MDG 5 Maternal mortality ratio a (per 100000 live births) ---> Country reported estimatesa
                   Cause-specific mortality rate (per 100 000 population) ---> HIV/AIDS
                   Cause-specific mortality rate (per 100 000 population) ---> Malaria
                   Cause-specific mortality rate (per 100 000 population) ---> TB among HIV-negative people
                   Cause-specific mortality rate (per 100 000 population) ---> TB among HIV-positive people
                   Age-standardized mortality rates by cause (per 100 000 population) ---> Non-Coomunicable
                   Age-standardized mortality rates by cause (per 100 000 population) ---> Cardio-vascular
                   Age-standardized mortality rates by cause (per 100 000 population) ---> Cancer
                   Age-standardized mortality rates by cause (per 100 000 population) ---> Injuries
                   Distribution of years of life lost by broader causes(%) (per 100000 population) ---> Communicable
                   Distribution of years of life lost by broader causes(%) (per 100000 population) ---> Non-Coomunica
                   Distribution of years of life lost by broader causes(%) (per 100000 population) ---> Injuries
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> Neonatal
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> HIV/AIDS
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> Diarrhoea
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> Measles
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> Malaria
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> Pneumonia
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> Prematurity
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> Birth asphyxia
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> Neonatal sepsis
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> Congenital abnormalities
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> Injuries
                   Distribution of causes of death among children aged <5 years (%) ---> Others

            Health service coverage

                   MDG 5 Births attended by skilled health personnel
                   Births by caesarean section
                   Neonates protected at birth against neonatal tetanus
                   Children aged <5 years ---> MDG 5 Unmet need for family planning
                   Children aged <5 years ---> MDG 5 Contraceptive prevalence

             Risk factors

                   Low-birth-weight newborns

            Demographic and socioeconomic statistics

                   Population ---> Total
                   Population ---> Median age
                   Population ---> Aged under 15
                   Population ---> Aged over 60
                   Population ---> Annual growth rate
                   Population ---> Living in urban areas
                   Civil registration coverage ---> Births
                   Civil registration coverage ---> Deaths
                   Total fertility rate
                   Adolescent fertility rate
                   Adult literacy rate
                   Civil registration coverage ---> Male
                   Civil registration coverage ---> Female