แผนที่สุขภาพ  ข้อมูลสถิติสุขภาพ ที่แสดงบนแผนที่การกระจายทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด ที่สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นรายปี พร้อมข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลที่สามารถเลือกและค้นหาได้      


             อัตราการตายรายสาเหตุ

                   โรคเอดส์
                   วัณโรค
                   มะเร็งและเนื้องอก
                   มะเร็งตับและท่อน้ำดี
                   มะเร็งปอด
                   มะเร็งลำไส้ใหญ่
                   มะเร็งเต้านม
                   มะเร็งปากมดลูก
                   มะเร็งช่องปาก
                   มะเร็งระบบน้ำเหลือง
                   หัวใจขาดเลือด
                   หลอดเลือดในสมอง
                   เบาหวาน
                   ไตวาย
                   ถุงลมปอดโป่งพอง
                   อุบัติเหตุจราจรทางบก
                   ฆ่าตัวตาย
                   จมน้ำ

             อัตราตายรายอายุ

                   อายุน้อยกว่า 5 ปี
                   อายุตั้งแต่ 5-14 ปี
                   อายุตั้งแต่ 15-29 ปี
                   อายุตั้งแต่ 30-44 ปี
                   อายุตั้งแต่ 45-59 ปี
                   อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป