ระบบบันทึกความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ

การเข้าสู่ระบบ หมายถึง การ Login ของภาคีสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้รับ username และ password ในการใช้งานระบบแล้ว โดยสามารถบันทึก เพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลได้ โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของภาคี และรายการข้อมูลสุขภาพที่ต้องการของภาคี ทั้งนี้ภาคีผู้ใช้ สามารถเชื่อมโยงรายการข้อมูลที่ต้องการ กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือแนบแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้

 


หากคุณยังไม่มี username กรุณา คลิกที่นี่


  
  

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892494 www.hiso.or.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved