ระบบบันทึกความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ

การลงทะเบียนผู้ใช้ หมายถึง การสมัครเพื่อขอรับ username และ password ในการบันทึกและแก้ไขข้อมูลของภาคี โดยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จะส่ง username และ password กลับไปยังภาคีที่สมัครเข้ามา เพื่อให้สามารถ login เข้าใช้งานระบบได้ แต่จะขอสงวนไว้สำหรับ ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ ที่เป็นหน่วยงาน หรือองค์กร หรือแผนงาน/โครงการ เท่านั้น เนื่องจากจะเป็นระบบที่มีการบันทึกรายการข้อมูลที่มีการใช้อย่างต่อเนื่อง สำหรับความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ที่เป็นบุคคล สามารถสอบถามข้อมูลเป็นครั้งคราวได้ จากระบบ สอบถามข้อมูล (ซึ่งจะเปิดให้บริการเดือน ก.ค.)

 


 
ชื่อภาคี : * 
ชื่อผู้รับผิดชอบ : *  นามสกุล : * 
งานหลักของภาคี :  
หมายเลขโทรศัพท์ : *  โทรสาร :  
e-mail : *  website :  
ที่อยู่ : * 


  

 
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892494 www.hiso.or.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved