สถิติสุขภาพเชิงประเด็น

ข้อมูลสุขภาพที่มีการจำแนกข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ตามประเด็น ซึ่งในแต่ละประเด็นจะรวบรวมรูปแบบการนำเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ