สำนักงานได้เปลี่ยน URL ในการเข้าสู่ระบบพิกัดสถานพยาบาลเป็น

 

http://gishealth.mohp.go.th

 

ระบบกำลังนำท่านเข้าสู่หน้าระบบพิกัดสถานพยาบาลตามด้านบนอัตโนมัติ

 
 
หากไม่สามารถเข้าสู่หน้าหลักได้ Click
 
หากพบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ karoon@hiso.or.th   โทรศัพท์ 0 2589 2490-2 ต่อ 108