HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
บางกอกทูเดย์ [ วันที่ 20/02/2555 ]
อย.หนุนคนไทยกินฉลาด

         สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส จัดโครงการ "กินฉลาด ต้องอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม" เพื่อเป็นการณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (จีดีเอ) ซึ่งมีพิธีเปิดขบวนรถรณรงค์ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมี น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย พรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการแผนกกฎหมายการค้าและเทคนิค เทสโก้ โลตัส แก้มบุม-พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์, บอล-อัศนัย เทียนทอง และ ดร.อริศรา กำธรเจริญ ร่วมงาน น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการ อย. เผยว่า ทาง อย.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในประเทศไทย โดยออกกฎหมายกำหนดให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมในรูปแบบฉลากหวาน มัน เค็ม หรือ จีดีเอ กับขนมขบเคี้ยว 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแคร็กเกอร์ หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้ ซึ่งประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2554 ส่วนในรายที่ติดฉลากเดิมไว้ก่อนหน้านั้นให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่ได้ไม่เกินวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ดังนั้นอาหารที่มีการจำหน่ายหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2555 จะต้องมีฉลากอาหารที่ถูกต้องทุกกรณีตามประกาศฯ กำหนดไว้

          ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.กองควบคุมอาหารและยา กล่าวเสริมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริโภค ทางอย. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยได้ร่วมมือกับเทสโก้ โลตัสจัดโครงการ"กินฉลาด ต้องอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม" โดยมีกิจกรรมให้ผู้บริโภคที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในห้าง และนักเรียนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วม และได้รับความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลากจีดีเอ รวมถึงทราบวิธีคิดคำนวณหาค่าสารอาหารที่แสดงบนฉลาก ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่เทสโก้ โลตัส และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 50 แห่ง รวมทั้งจัดเดินสายให้ความรู้กับผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคต่อไป โดย อย. ได้ตั้งเป้าหมายให้ผู้บริโภค 6 ล้านคน มีความรู้ ความรู้เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์
          ใช้ได้อย่างเหมาะสมใน 3 เดือน
          พรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการแผนกกฎหมายการค้าและเทคนิค เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า การที่หน่วยงานภาครัฐ
          และภาคเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมร่วมกัน นับเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะจะได้ช่วยกันผลักดันให้โครงการไปสู่ความ
          สำเร็จ โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนไทย เหมือน
          เช่นโครงการกินฉลาด ต้องอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม มีความเชื่อมั่นจะประสบความสำเร็จ โดยมีการนำไป
          ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคนไทยจะได้ตระหนักถึงประโยชน์ของฉลากจีดีเอ ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลโภชนาการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ทำให้สับสนและเข้าใจง่ายกว่ากรอบข้อมูลโภชนาการ สามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการข้ามผลิตภัณฑ์ได้ทันทีจากตัวเลข ตลอดจนให้ผู้บริโภครับผิดชอบตัวเองในด้านสุขภาพและส่งเสริมการบริโภคอาหารอย่างสมดุล

pageview  1176748    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved