HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
บางกอกทูเดย์ [ วันที่ 09/02/2555 ]
สร้างภูมิคุ้มกันสู้มะเร็ง
          จากสถิติในปัจจุบันว่า ผู้มะเร็งประมาณร้อยละ 50 มีการเกิดมะเร็งซ้ำภายใน 5 ปี และในจำนวนนี้มีอัตราเสียชีวิตสูงมากถึงร้อยละ 90 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักของการแพร่กระจายและการเกิดซ้ำของเซลล์มะเร็ง เนื่องจากเซลล์มะเร็งสามารถสร้างเส้นเลือดใหม่เข้ามาหล่อเลี้ยงตนเองทำให้มะเร็งยิ่งโตขึ้น และแพร่กระจายไปสู่เนื้อเยื่อใกล้เคียง ลุกลามไปสู่อวัยวะที่ไกลออกไปผ่านทางเส้นเลือดใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้ มุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันจึงคิดว่าต้องยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็งจึงจะป้องกันการแพร่กระจายได้
          อีกสาเหตุหนึ่งที่ในปัจจุบันมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง คือ เรื่องเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ว่าเป็นสาเหตุของการเกิดซ้ำของโรคและการแพร่กระจายที่สำคัญ เนื่องจากเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งดื้อยา แม้ผ่านการให้ยาเคมีแล้วแต่เซลล์เหล่านี้ยังคงหลงเหลืออยู่ในร่างกาย และมันก็พร้อมที่จะแตกตัวเป็นเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งและเซลล์มะเร็งต่อไปได้เรื่อยๆ มะเร็งจึงแพร่กระจายอีกหรือเกิดซ้ำซาก
          ดร.ไมค์ ซุน แพทย์ชาวไต้หวัน ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งด้วยยาจีนและแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า แพทย์แผนจีนนั้นเชื่อว่าประเด็นสำคัญ คือ ระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้มะเร็งแพร่กระจายและเกิดขึ้นซ้ำได้ง่าย แพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับเรื่อง
          นี้เป็นอย่างยิ่ง และผู้ป่วยมะเร็งยังมีทางออกแม้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ยาจีนยังสามารถใช้ร่วมกับยาเคมี และการรักษาแบบอื่น อาทิ ผ่าตัด ฉายรังสี เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหา 3 อย่างของการรักษาแผนปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาผลข้างเคียง การดื้อยาเคมี และเรื่องเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ปัจจุบันประสิทธิภาพของยาจีนกับการรักษามะเร็งได้รับการยืนยันและมีรายงานทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ ผ่านการทดลองทางคลินิกรับรองโดย ClinicalTrials.gov ของ สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา อีกด้วย
          สำหรับผู้สนใจเรื่องโรคมะเร็ง ทางชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้จัดงานบรรยายเรื่อง "ใช้ยาจีนอย่างไร เสริมการรักษามะเร็งให้ได้ผล" บรรยายโดย แพทย์จีนมาลิน ปิยะชินวรรณผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งด้วยแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือก ในวันที่ 19 ก.พ. 55 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารเฉลิมพระบารมี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ (ซ.เพชรบุรีตัดใหม่ 47) ผู้ป่วยมะเร็งหรือญาติผู้ป่วยที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสำรองที่นั่งล่วงหน้าเพื่อรับรหัสลงทะเบียนที่โทร. 0-2664-0079

pageview  1173700    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved