HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ผู้จัดการรายวัน [ วันที่ 23/02/2555 ]
61%ค้านเก็บ30บาทซ้ำเติมคนจนยันไม่ช่วยแก้ปัญหารพ.ขาดทุน
          ASTVผู้จัดการรายวัน - กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ย้ำร่วมจ่าย 30 บาท ซ้ำเติมคนจน เชื่อไม่แก้ปัญหาขาดทุนของสถานพยาบาลเพราะเก็บได้แค่ 1,900 ล้านบาทชี้คนจนต้องจ่ายหลายอย่างนอกเหนือค่ารักษาพยาบาล สำรวจพบ 61.5% ไม่เห็นด้วยฟื้นเก็บ 30 บาท
          วานนี้ (22 ก.พ.)  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภญ.อุษาวดี มาลีวงศ์ นักวิจัยอิสระกล่าวในการแถลงข่าว "ทำไมจึงไม่ควรเก็บ 30 บาท"ว่า จากการศึกษาของสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)พบว่าการกลับมาเก็บ 30 บาท มีเหตุผลที่ไม่เชื่อมโยงหลายประการ โดยเฉพาะหากต้องการรีแบรนด์เพื่อช่วยสถานพยาบาลที่ประสบภาวะขาดทุนยิ่งไม่ใช่ เนื่องจากข้อมูลพบว่าสาเหตุหลักของโรงพยาบาล(รพ.) ขาดทุนมาจากปัญหาค่าตอบแทนซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้น ถึง 30-40% ของปีงบประมาณ 2552 ซึ่งค่าตอบแทนนี้เป็นค่าตอบแทนในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน แต่การจะมาผลักภาระโดยให้ประชาชนในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง เป็นผู้แบกโดยการร่วมจ่าย 30 บาท ถือว่าไม่ถูกต้อง
          "ถือเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่มีรายได้น้อยอย่างชัดเจน และไม่ได้มีผลในการแก้ปัญหาค่าตอบแทน เพราะหากเก็บ30 บาทในประชาชนบัตรทองคิดเป็นเงินราว 1,900 ล้านบาท ซึ่งเล็กน้อยมาก ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาค่าตอบแทน หรือ รพ.ขาดทุนและขาดสภาพคล่องแต่อย่างใด แต่เป็นการซ้ำเติมคนจน" ภญ.อุษาวดีกล่าว
          ด้าน น.ส.กชนุช แสงแถลง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า มูลนิธิผู้บริโภคและศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพของ กทม. ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในสิทธิบัตรทองถึงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 10-15 ก.พ. 2555 กระจายตามโซนต่างๆ แบ่งเป็น 48 เขตของกทม. จำนวน 589 คน อายุระหว่าง 1-90 ปีพบว่า มีอาชีพเฉลี่ย 210 บาทต่อวัน โดยร้อยละ 40.4 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาเป็นค้าขาย ทำสวน โดยพบว่า ร้อยละ 91.3 เป็นผู้ป่วยนอก ร้อยละ 55 เป็นผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรัง ไปรับการรักษาต่อเนื่อง และร้อยละ 49.2 ไปรับบริการที่ รพ.ขนาดใหญ่สะท้อนถึงอาการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษา นอกจากนี้ ในการไปรับบริการนั้นพบว่า ร้อยละ 47 เดินทางด้วยแท็กซี่ซึ่งมีลักษณะอาการรุนแรงไม่สามารถเดินทางด้วยรถประจำทางได้  ขณะที่ร้อยละ 38 ต้องมีญาติหรือบุคคลอื่นพาไป และร้อยละ13.5 ต้องใช้เวลาทั้งวัน สูญเสียรายได้ โดยการไปรับบริการแต่ละครั้ง เฉลี่ยไม่เกิน 3 ชั่วโมง แต่ก็ทำให้สูญเสียรายได้ เพราะส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
          น.ส.กชนุชกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังสอบถามถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรับบริการต่อครั้ง พบว่าค่าเดินทาง หากเป็นผู้ป่วยนอกอยู่ที่ 113 บาท ผู้ป่วยใน 157 บาท  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในผู้ป่วยนอกอยู่ที่59 บาท ผู้ป่วยในอยู่ที่ 101 บาท ค่าขาดรายได้ในผู้ป่วยนอกอยู่ที่ 181 บาท ผู้ป่วยในอยู่ที่ 461 บาท และเมื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการร่วมจ่ายพบว่า ร้อยละ61.5 ไม่เห็นด้วย เพราะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายมีเพียง ร้อยละ 24.1 เห็นด้วยเพราะเชื่อว่ารพ.จะบริการดีขึ้น ดังนั้น ควรยกเลิกนโยบายร่วม จ่าย 30 บาท เพราะจะเป็นการซ้ำเติมคนจนมากขึ้น

pageview  1176747    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved