HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ผู้จัดการรายวัน [ วันที่ 04/06/2564 ]
ฟ้าทะลายโจร เอาอยู่สยบโควิดคุกเชียงใหม่

 

          จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ในระลอกเดือนเม.ย.64 ซึ่งส่งผลให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทางเรือนจำกลางเชียงใหม่ำด้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบ Bubble & Seal มาใช้ระหว่าง 26 เม.ย.-28 พ.ค.64 โดยการจัดตั้ง รพ.สนามเรือนจำกลาง ที่ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และมีการเปิดเผยว่า นอกจากการใช้ยาแผนปัจจุบันแล้ว ยังมีการใช้สมุนไพรไทย ทั้งฟ้าทะลายโจร, ขิง และกระชายขาว ร่วมในการรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อด้วย รวมทั้งให้ผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ รับประทานด้วยเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างดีนั้น
          วานนี้ (3 มิ.ย.) นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผบ.เรือนจำกลางเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงของการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ของเรือนจำกลางเชียงใหม่นั้น มีการให้ผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่แสดงอาการ และผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ รับประทานยาฟ้าทะลายโจร 180 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน โดยการกำกับดูแลของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง ขณะเดียวกันมีการให้รับประทานควบคู่กับขิง และกระชายขาว ที่นำมาต้มเป็นน้ำให้ผู้ต้องขังทุกคนได้ดื่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเช่นกัน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจด้วย
          “เชื่อว่าการที่สามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคได้ประสบผลดี ทั้งผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อ หรือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการรุนแรงนั้น สมุนไพรไทยอย่างฟ้าทะลายโจร, ขิง และกระชายขาว มีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ต้องขัง” นายสุรศักดิ์ กล่าว
          นายสุรศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่า สำหรับยาฟ้าทะลายโจร ที่นำมาใช้ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ช่วงสถานการณ์โควิด นั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่จัดหามาให้ ประกอบกับการที่มีผู้ร่วมบริจาคด้วย ส่วนขิง และกระชายขาว ที่นำมาใช้นั้นจัดซื้อจากภายนอกโดยทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ สนับสนุนงบประมาณส่วนตัว และเรือนจำกลางเชียงใหม่ใช้งบประมาณในการจัดหามาเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขัง โดยในส่วนของยาฟ้าทะลายโจรนั้น เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ไม่มีผู้เจ็บป่วยและผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด ได้รับการรักษาจนหายแล้ว จะยุติการใช้ไปก่อน แต่ในส่วนของขิงและกระชายขาว จะยังคงมีการใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป.
          จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ในระลอกเดือนเม.ย.64 ซึ่งส่งผลให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทางเรือนจำกลางเชียงใหม่ำด้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบ Bubble & Seal มาใช้ระหว่าง 26 เม.ย.-28 พ.ค.64 โดยการจัดตั้ง รพ.สนามเรือนจำกลาง ที่ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และมีการเปิดเผยว่า นอกจากการใช้ยาแผนปัจจุบันแล้ว ยังมีการใช้สมุนไพรไทย ทั้งฟ้าทะลายโจร, ขิง และกระชายขาว ร่วมในการรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อด้วย รวมทั้งให้ผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ รับประทานด้วยเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างดีนั้น
          วานนี้ (3 มิ.ย.) นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผบ.เรือนจำกลางเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงของการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ของเรือนจำกลางเชียงใหม่นั้น มีการให้ผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่แสดงอาการ และผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ รับประทานยาฟ้าทะลายโจร 180 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน โดยการกำกับดูแลของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง ขณะเดียวกันมีการให้รับประทานควบคู่กับขิง และกระชายขาว ที่นำมาต้มเป็นน้ำให้ผู้ต้องขังทุกคนได้ดื่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเช่นกัน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจด้วย
          “เชื่อว่าการที่สามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคได้ประสบผลดี ทั้งผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อ หรือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการรุนแรงนั้น สมุนไพรไทยอย่างฟ้าทะลายโจร, ขิง และกระชายขาว มีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ต้องขัง” นายสุรศักดิ์ กล่าว
          นายสุรศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่า สำหรับยาฟ้าทะลายโจร ที่นำมาใช้ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ช่วงสถานการณ์โควิด นั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่จัดหามาให้ ประกอบกับการที่มีผู้ร่วมบริจาคด้วย ส่วนขิง และกระชายขาว ที่นำมาใช้นั้นจัดซื้อจากภายนอกโดยทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ สนับสนุนงบประมาณส่วนตัว และเรือนจำกลางเชียงใหม่ใช้งบประมาณในการจัดหามาเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขัง โดยในส่วนของยาฟ้าทะลายโจรนั้น เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ไม่มีผู้เจ็บป่วยและผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด ได้รับการรักษาจนหายแล้ว จะยุติการใช้ไปก่อน แต่ในส่วนของขิงและกระชายขาว จะยังคงมีการใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป.

 


pageview  1182104    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved