HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ผู้จัดการรายวัน [ วันที่ 27/06/2562 ]
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิด คลินิกกัญชา รักษาลมชัก-พาร์กินสัน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิด "คลินิกกัญชา" รักษาโรคลมชัก-พาร์กินสัน พร้อมเตรียมขยายผลการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและโรคปวดปลายประสาท ในอีกไม่เกิน 2 เดือนข้างหน้า
          เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ได้จัดการประชุมทางวิชาการหัวข้อ "กัญชาทางการแพทย์" เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี การสถาปนาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรโดยได้เชิญวิทยากรระดับกูรูทางด้านการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน ตลอดจนนักวิชาการหลากหลายแขนง เช่น นายแพทย์ธเรศกรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
          พ.อ.แพทย์หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.นายแพทย์ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในการเสวนาและมีผู้ที่สนใจเรื่องการใช้กัญชารักษาโรคเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก
          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยากล่าวว่า ปัจจุบันอย.ได้สนับสนุนให้หน่วยงานที่มีศักยภาพในการผลิตสารสกัดกัญชา สามารถขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 รายที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้
          ส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อรองรับกรณีการให้ข้อมูลทางวิชาการของยากัญชาที่ผลิตในประเทศแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ใช้ในการพิจารณาสั่งใช้ยาอย่างเหมาะสมนั้น ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยในอนาคต
          เช่นเดียวกับนายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่เผยว่า หลังจากที่มีนโยบายชัดเจนจากรัฐบาลแล้วว่าจะสนับสนุนให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ อย. ก็ได้หารือกันและเห็นว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานะที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ตั้งแต่การปลูก การสกัด และมีการใช้มานาน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำให้เป็นต้นแบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้กัญชาที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานทางการแพทย์ได้ศึกษาข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านที่ศึกษาเรื่องการใช้กัญชาในการรักษาโรค พบว่า กัญชามีความซับซ้อนและมีพฤษเคมี
          มากกว่า 500 ชนิด จึงต้องมีการศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง
          อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังได้มีการเปิดตัว "คลินิกกัญชา" รักษาโรค ลมชักและพาร์กินสัน ที่คาดว่าในอีกไม่เกิน 2 เดือนข้างหน้าจะสามารถใช้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและโรคปวดปลายประสาท ได้อีกด้วย
          ทั้งนี้ การเปิด "คลินิกกัญชา" ทางการแพทย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคลมชักและพาร์กินสัน โดยแพทย์ และเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม นอกจากนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยังเป็นต้นแบบในการปลูกกัญชาแบบรากลอยเพื่อทำต้น และรากจมเพื่อทำดอก รวมถึงระบบกรีนเฮาส์ที่ชาวบ้าน ทั่วไปสามารถนำไปใช้และปลูกได้ด้วยวิธีที่เหมาะสมในอนาคต โดยมีภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้ดูแล เรื่องการพัฒนาโรงเรือนให้เป็นโรงเรียนเพื่อเรียนรู้การปลูกกัญชา ส่งต่อความรู้ให้แก่ประชาชน
          โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ เผยว่า ในอีกประมาณ 4 เดือนข้างหน้าจะมีความชัดเจนว่า กัญชาจำนวน 16 ต้น ที่ปลูกในตู้คอนเทนเนอร์จะมีต้นทุนการปลูกเท่าใดและการศึกษาจากการปลูกในหลายวิธีนั้นจะได้วิธีไหนที่ดีที่สุด เพื่อให้เกษตรกรสามารถลงทุนได้และมีระบบการควบคุมไม่ให้เล็ดลอดไปสู่การปลูกเพื่อเป็นยาเสพติด
          "ขณะนี้เกษตรกรยังไม่สามารถปลูกเองได้ เพราะเรายังรู้ไม่รู้ว่าวิธีไหนที่จะได้ผล นอกจากนี้ ในอนาคตนอกจากอภัยภูเบศรแล้ว ก็จะขยายโหมดออกไปทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดจากอภัยภูเบศรต่อไป" ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าว.


pageview  1168234    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved