HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ฐานเศรษฐกิจ [ วันที่ 05/02/2555 ]
สพคส.เดินหน้าสู่สุขภาพมาตรฐานเดียวรุกคืบโมเดล3กองทุนเฉลี่ยรักษาโรคเท่ากัน
          สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติเปิดโมเดลกลไกกลางลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพเล็งตั้งหน่วยงานกลางบริหารงานหวังสร้างมาตรฐานการรักษาและระบบการเบิกจ่ายยาให้อยู่ในระบบเดียวกัน
          น.พ.เทียม อังสาชน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ(สพคส.)เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพว่าขณะนี้ทางสำนักงานได้พัฒนาเครื่องมือที่จะนำมาใช้เป็นกลไกกลางในการสร้างมาตรฐานด้านการเงินการคลังกับทั้ง 3 ระบบหลักประกันสุขภาพได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) กองทุนหลักประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการข้าราชการ
          ที่แต่ละกองทุนมีระบบการเงินการคลังที่แตกต่างกันการคำนวณงบประมาณก็แตกต่างกันโดยเฉพาะราคายา ซึ่งเป็นปัญหาของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
          สำหรับเครื่องมือดังกล่าวนั้นประกอบด้วยศูนย์กลุ่มโรคร่วมไทย(ศรท.)หรือ Thai Case Mix Center :TCMC หน่วยงานกำหนดรหัสมาตรฐานยา(Data Standard Maintain Organization : DSMO) และหน่วยงานตรวจสอบ โดย ศรท. คือจะเป็นหน่วยงานกลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคและค่าใช้จ่ายในการรักษาจากทุกโรงพยาบาลเพื่อนำมาเปรียบเทียบวิธีการรักษาและค่าใช้จ่ายของคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเพื่อกำหนดรหัสโรคและรหัสวิธีการรักษาให้ตรงกันทำให้สามารถกำหนดมาตรฐานด้านค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลได้ตามความเป็นจริงตามโรคนั้นๆแทนการจ่ายเบิกเป็นรายหัวหรือนำยอดไปเบิกจ่ายซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลและสร้างมาตรฐานระบบสุขภาพของประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกัน
          "ปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งให้แต่ละระบบหลักประกันสุขภาพโดยตรงซึ่งบางโรงพยาบาลส่งข้อมูลมาให้ไม่ตรงกับความเป็นจริงจึงให้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลซึ่งขั้นตอนในการตรวจสอบถือเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดจ้างผู้ตรวจสอบเป็นเหตุให้บางโรงพยาบาลต้องออกจากระบบหากนำกลไกดังกล่าวมาใช้ก็จะช่วยให้ลดความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลจากเดิมที่ต่างคนต่างทำก็จะนำมารวมอยู่ที่เดียวกัน"น.พ.เทียม กล่าว
          เครื่องมือลำดับถัดมาคือ หน่วยงานกำหนดรหัสมาตรฐานยา(Data Standard Maintain Organization:DSMO) ทำหน้าที่กำหนดรหัสยาที่ใช้ให้ตรงกับกลุ่มโรค ป้องกันการจ่ายยาราคาแพงเกินความจำเป็นและหน่วยงานตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลที่มีความผิดปกติทั้งในแง่คุณภาพและการเบิกค่าใช้จ่ายทั้งนี้จะมีการเสนอโมเดลดังกล่าวต่อทั้ง3 ระบบหลักประกันสุขภาพอีกครั้งหนึ่ง

pageview  1168151    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved