HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ประชาชาติธุรกิจ [ วันที่ 16/02/2555 ]
ประชุม'ทาลัสซีเมีย'ครั้งแรกในไทย

         โรคเลือดจางทาลัสซีเมีย เป็นโรคเลือดจางที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกว่าปกติแตกง่าย ถูกทำลายง่าย ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จึงมีเลือดจาง โรคนี้พบได้ทั้งหญิงและชายปริมาณเท่า ๆ กัน ถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ทางพันธุกรรม

          โดยพบมากที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการมีการย้ายถิ่นฐานของประชากรชาติต่าง ๆ โดยประมาณจะมีผู้ป่วยทาลัสซีเมียเกิดใหม่ที่เป็นโรคถึงปีละ 300,000 ราย และมีผู้เป็นพาหะในโลกมากถึงร้อยละ 5 หรือประมาณ250 ล้านราย
          สมาพันธ์ทาลัสซีเมียนานาชาติ (T.I.F)ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย (TFT) และมหาวิทยาลัยมหิดล (MU) จัดประชุมวิชาการภายใต้ชื่อ "The 1st Pan-Asian Conference on Haemoglobinopathies BangkokThailand on 8-10 February 2012" เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อรายงานสถานการณ์ของโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียกลยุทธ์และแนวทางการป้องกันความผิดปกติของฮีโมโกลบิน มีผู้เชี่ยวชาญ อาทินายพานอส เอนริซอส ประธานสมาพันธ์ทาลัสซีเมียนานาชาติ คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม โดยมีเป้าหมายส่งเสริมโครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงการรักษา และพยายามทำให้ผู้ป่วยทั่วโลกได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
          นายพานอสกล่าวว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีอาการซีดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่ายเรื้อรัง จึงมีอาการต่าง ๆ ได้แก่อ่อนเพลีย เจริญเติบโตไม่สมอายุ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
          ผู้ป่วยโรคนี้จำเป็นต้องได้รับเลือดและยาขับธาตุเหล็กเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการรักษาประคับประคองตลอดไป หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมผู้ป่วยก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้
          ปัจจุบันการรักษาและป้องกันในแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันมากในบางประเทศผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างดีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีโครงการควบคุมป้องกันโรค ทำให้เด็ก
          ทาลัสซีเมียสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง ในขณะที่บางประเทศมีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้น้อย และผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาเท่าที่ควร ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นส่วนใหญ่
          ศ.น.พ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยทาลัสซีเมีย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ ก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยพัฒนา และพยายามให้ผู้ป่วยทั่วโลกได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันที่สำคัญเพื่อให้เกิดความรู้จักมักคุ้น และความร่วมมือร่วมใจกันในการต่อสู้กับโรคทาลัสซีเมีย ภายใต้ความร่วมมือโดยมูลนิธิโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล
 

pageview  1174286    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved