HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ประชาชาติธุรกิจ [ วันที่ 23/03/2563 ]
ไทยเบฟฯ ขานรับภาครัฐสู้ไวรัส มอบแอลกอฮอล์ รพ.ราชวิถี

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้ทางโรงพยาบาลราชวิถีตระหนักถึงการป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง และแนวทางคัดกรองตามนโยบายของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ และเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก ตลอดจนบุคลากรของ โรงพยาบาลราชวิถี ส่งผลให้หน้ากาก เจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมถึงแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเป็นที่ต้องการสูง เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็น และสำคัญกับทางโรงพยาบาล
          ทางภาครัฐ โดยกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศส่งเสริม และสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงออกมาขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พร้อม ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี
          โดยมี "กมลนัย ชัยเฉนียน"ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็น ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำ ความสะอาดจากแอลกอฮอล์ แด่ "นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา" ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย "นพ.เกรียงศักดิ์ อติพรวณิช" อายุรแพทย์ โรคปอด นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ "ภญ.ชิดชนนี โกศลพัฒนดุรงค์"หัวหน้างานผลิตยาผสมทั่วไป เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลราชวิถี
          เบื้องต้น "นพ.สมเกียรติ" กล่าวว่าโดยความรู้ทั่วไปในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 คือกินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือ แม้จะเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องใช้ช้อนกลาง เพราะไม่รู้ว่าพี่-น้อง หรือญาติ ที่จะมากินข้าวด้วย อาจจะไปติดเชื้อหรือเป็นพาหะของโรคมาก่อน การใส่หน้ากากที่ได้มาตรฐานจากกรมอนามัย และต้องล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพทั่วไป ให้สุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามี อาการเล็ก ๆ น้อย ๆ หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ก็ควรระมัดระวังตัวด้วยการกักตัวเองไว้ก่อน ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีชุมนุมคนเยอะ
          "สำหรับกรณีที่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่ต้องกังวล ป้องกันโดยการใส่หน้ากากอนามัย ถ้าสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ก็ควรล้างมือ เป็นสิ่งที่ ป้องกันได้ การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือของสะอาดทุกอย่างเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรค เพื่อไม่ให้มีการระบาดและติดเชื้อในวงกว้าง ที่สำคัญ ทางโรงพยาบาลราชวิถี และบุคลากรทุกคน ต้องขอขอบคุณครอบครัวสิริวัฒนภักดี (คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา-คุณฐาปน) และขอบคุณทางบริษัท ไทยเบฟฯ ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการผลิตแอลกอฮอล์ใช้ในทางการแพทย์ รวมทั้งไปแจกจ่ายประชาชนและบุคลากรในการดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มากไปกว่านี้"
          ขณะที่ "ภญ.ชิดชนนี" บอกว่าแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70% ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ ต้องให้ความใส่ใจผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ ในส่วนของแอลกอฮอล์เจลจะใช้เมื่อเดินทาง หรืออยู่บนรถโดยสารประจำทางหรือที่สาธารณะ ซึ่งไม่สามารถหาอ่างล้างมือ หรือสบู่เหลวล้างมือได้
          "จึงอยากแนะนำให้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์เจล และจะต้องถูแอลกอฮอล์เจลให้แห้งอย่างน้อย 20 วินาที และห้ามเก็บไว้ ในอุณหภูมิที่สูงจนเกินไป เช่นในรถหรือ ตากแดด เพราะสามารถทำให้ติดไฟได้ และจะเกิดอันตรายในที่สุด"


pageview  1173157    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved