HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
กรุงเทพธุรกิจ [ วันที่ 23/02/2555 ]
ภารกิจขจัดวายร้าย โปลิโอ
          ดร.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ 
 
          โรคโปลิโอ นับเป็นโรคติดต่อที่บั่นทอนสมรรถนะของมวลมนุษยชาติอีกโรคหนึ่ง จนต้องเสียโอกาสเติบโตอย่างสมบูรณ์เหมือนคนอื่น 
          โรคโปลิโอ นับเป็นโรคติดต่อที่บั่นทอนสมรรถนะของมวลมนุษยชาติอีกโรคหนึ่ง เนื่องจากผู้ป่วยจะเกิดความพิกลพิการจากการอัมพาตของกล้ามเนื้อ ทำให้แขนขาลีบ และพิการตั้งแต่วัยเยาว์ จนต้องเสียโอกาสเติบโตอย่างสมบูรณ์เหมือนคนอื่น หนำซ้ำบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มี 
          นอกจากนี้ ผู้ที่มีเชื้อไวรัสโปลิโอแต่ยังไม่ปรากฏอาการ ยังสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ ผู้ที่รับเชื้อไวรัสนี้โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสพิกลพิการแขนขาลีบได้มากกว่าผู้ใหญ่ โดยก่อนปี พ.ศ. 2528 องค์การอนามัยโลกได้สำรวจพบเด็กที่ป่วยเป็นโรคโปลิโอกว่า 350,000 คนต่อปี ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่หลวงกับทุกครอบครัว แต่โชคดีที่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันโรคจากการหยอดวัคซีนโปลิโอเพียงคนละ 2 หยด  
          ด้วยเหตุนี้ โรตารีสากล จึงตัดสินใจป็นเจ้าภาพใหญ่ในการขจัดโรคร้ายนี้ให้หมดไปจากโลก โดยจัดโครงการ "โปลิโอพลัส" ด้วยเงินทุนจากมูลนิธิโรตารีก้อนแรกจำนวน 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2528  
          และในอีก 3 ปีถัดมา ก็ได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการทุกปี โดยคาดหวังว่าจะสามารถขจัดโรคนี้ให้หมดไปภายใน 2548 ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองโรตารีสากลครบ 100 ปี 
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรตารีสากลโดยความร่วมมือของสโมสรโรตารีทั่วโลกกว่า 34,000 สโมสร และสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคน ได้ให้การสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง โรตารีสากลจึงได้เชิญชวน "โรแทเรียน" ทั่วโลกร่วมกันบริจาคเงินเข้าโครงการโปลิโอพลัส เพื่อรณรงค์ในการขจัดโรคโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลก ทั้งนี้โรแทเรียนทั่วโลกสามารถระดมทุนบริจาคได้ครบ 202 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์จึงสมทบทุนให้อีกรวมทั้งสิ้น 405 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามเป้าหมายเรียบร้อยในปีที่ผ่านมา
          สำหรับในประเทศไทย สโมสรโรตารีทั่วประเทศยังคงพร้อมใจกันสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์หยอดวัคซีนแก่เด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ด้อยโอกาส เข้าถึงยาก พื้นที่ที่มีกลุ่มแรงงานต่างชาติ พื้นที่ที่มีรายงานโรคคอตีบหรือหัด พื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          ดร.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล ปีบริหาร 2011-12 กล่าวว่า แม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะปลอดจากโรคโปลิโอแล้วก็ตาม แต่บางประเทศก็ยังมีอยู่ และในอีกบางประเทศก็ได้เริ่มมีโรคโปลิโอกลับมาระบาดใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายของประชากร  
          ดังนั้น การเฝ้าระวังยังคงต้องดำเนินการต่อไป โดยทุกๆ ปี โรตารีประเทศไทยจะมีการหยอดวัคซีนโปลิโอพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง สำหรับในปี 2555 นี้ กำหนดหยอดครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา และครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
          "พื้นที่ภาคกลาง เป็นความรับผิดชอบของโรตารีภาค 3350 ซึ่งในการหยอดวัคซีนครั้งแรก เราได้ร่วมมือกับกองควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขมงคลวอนวังตาล พร้อมกับสมาชิกโรตารีและอาสาสมัคร ไปร่วมหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม และโรงเรียนวัดไทร โดยมีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทั้ง 3 โรงเรียน จำนวน 177 คน ซึ่งจัดขึ้นพร้อมๆ กับโรตารีแห่งอื่นทั่วกรุงเทพและทุกภาคทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อขจัดโรคโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลก” ดร.สุพงศ์ กล่าว

pageview  1174832    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved