HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
กรุงเทพธุรกิจ [ วันที่ 22/04/2564 ]
โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 ดูแล นศ.-บุคลากร มช.ติดโควิด

 กรุงเทพธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับใช้พื้นที่หอหญิง 5 จำนวน 300 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 ใช้เป็นสถานที่ดูแลนักศึกษาและบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
          จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แพร่ระบาดมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่ รองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้เปิดใช้พื้นที่หอหญิง 5 ซึ่งเป็นหอพักที่ปรับปรุงใหม่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน เป็นโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 เป็น Cohort Ward หรือหอผู้ป่วยรวมของคณะแพทยศาสตร์  เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับดูแลนักศึกษาและบุคลากรตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อ และแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งส่วนงานต่าง ๆ ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          เช่น แผนกตรวจและคัดกรองผู้ป่วยด้วยรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ที่สามารถฉายรังสีเพื่อตรวจสอบปอดของผู้ป่วย จุดคัดกรองสิ่งของ ที่บุคคลภายนอกฝากให้ผู้ป่วย จุดเตรียมอาหาร สำหรับผู้ป่วย ศูนย์บริหารจัดการเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วย ห้องยาที่จำเป็นเบื้องต้น พร้อมเภสัชกรเพื่อจ่ายยาให้ผู้ป่วย บุคลากรทางแพทย์ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการของ ผู้ป่วยที่กำลังจะเข้าพัก โดยการติดต่อผ่าน Line Official Account ที่ชื่อว่า "Q&A กับหมอสวนดอก" โดยการปฏิบัติงานในพื้นที่ โรงพยาบาลสนามนี้ มีมาตรการในการป้องกัน โรคที่เคร่งครัดเช่นเดียวกับโรงพยาบาลทั่วไป เช่น การสวมใส่ชุดป้องกันโรคของเจ้าหน้าที่ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป
          เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลสนาม จะต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ของโรงพยาบาลสนาม เพื่อเข้าสู่ การดูแลผ่านทางระบบ Telemedicine รวมถึงมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะเข้ารักษา
          ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนาม ได้มีการจัดเตรียมของใช้จำเป็นให้ผู้ป่วย ได้แก่ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน และปลอกหมอน เสื้อ กางเกง ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้าสบู่ แชมพู ยาสีฟัน อาหาร 3 มื้อ น้ำดื่ม ของว่าง ถุงหิ้ว ถุงขยะ
          นอกจากนี้ ในแต่ละชั้นจะมีตู้เย็นสำหรับแช่อาหาร เครื่องดื่ม ตู้ปันสุข สำหรับเสื้อผ้าที่ใช้แล้วผู้ป่วยจะนำใส่ถุงซึ่งเป็นถุงชนิดพิเศษที่สามารถละลายน้ำเมื่อนำเข้าเครื่องซักแบบใช้ความร้อน โดยไม่ต้องแกะถุงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามจะติดตามสอบถามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทุกวันผ่านระบบ Telemedicine หากพบว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจะส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อย่างทันท่วงที  หากได้รับแจ้งว่าผลตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก ให้กักตัว อยู่ที่ห้องพัก รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และกรอก ข้อมูลที่ลิงก์ https://cmu.to/ReportCoV19 PCRTest  Call Center


pageview  1180746    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved