HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
กรุงเทพธุรกิจ [ วันที่ 04/07/2562 ]
เจริญสติ ลดความเครียด

การปฏิบัติภาวนาเกิดผลจริงหรือไม่ ยังไม่ค่อยมีหลักฐานยืนยันแน่นอน
          ล่าสุด นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุลคณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การแพทย์บูรณาการสู่ความสุขสบาย" (The1st International Integrative Medicine for Wellness)โดยมีนักวิชาการนานาชาติจาก 7 ประเทศร่วมบรรยาย และเสนอผลงานวิจัยทั้งด้านอาหารเพื่อสุขภาพ สารเสริมอาหาร ใช้บำบัดแทนยา ดนตรีบำบัดสร้าง ผัสสะรักษาโรค ศาสตร์โฮมีโอพาธีย์บำบัดผลร้ายจากPM2.5 ฯลฯ
          ในงานดังกล่าว ทีมวิจัยโดยนพ.บรรจบและคณะ ได้รายงานผลวิจัยว่าด้วยผลดีของการบริหารจิตในวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวมือ 14 ท่า ของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ สามารถ ลดความเครียด ลดวิตกกังวล แก้ซึมเศร้า และเพิ่มความตื่นรู้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ
          นพ.บรรจบกล่าวว่า "ในฐานะแพทย์ที่หันมาสนใจธรรมชาติบำบัด การทำสมาธิเป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่ง อาจารย์ของผมคือรศ.พญ.จิรพรรณ มัธยมจันทร์  เคยสอนผมให้ทำสมาธิ แต่ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา เมื่อผมหลับตาทำสมาธิทีไร ก็หลับทุกครั้ง ต่อมาผมมีโอกาสบวชเรียนกับหลวงพ่อคำเขียน  สุวัณโณ ที่วัดป่าสุคะโต ได้มีโอกาสฝึกเจริญสติ โดยไม่ต้องหลับตา ทำให้ฝึกสติได้มาก จึงมีกำลังใจเมื่อฝึกถึงระดับ มหาสติ ก็จะพบว่าเกิดความรู้เท่าทันทุกข์ที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างเห็นๆ จิตใจ เบิกบาน จัดการกับเรื่องราวในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
          อย่างไรก็ดี ผลของการเจริญภาวนาก็เป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนมาว่า  ใครทำใครได้ ต้องปฏิบัติเองจึงจะรู้  ตรงนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้วงการวิทยาศาสตร์มักจะปรามาสว่า การปฏิบัติภาวนาเกิดผลจริงหรือไม่ยังไม่ค่อยมีหลักฐานพิสูจน์ ผมจึงทำงานวิจัยเรื่องนี้"
          เมื่อจะวิจัยเรื่องเจริญสติ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการฝึกปฏิบัติ นพ.บรรจบจึงได้ออกแบบวิจัยด้วยการนำปฏิบัติแบบออนไลน์ โดยผู้ฝึกสามารถปฏิบัติอยู่กับบ้าน เช้า เย็น  ครั้งละ 17 นาที เมื่อทำต่อเนื่อง 12 วัน รวมเวลาปฏิบัติ 174 ชม. ก็พบว่า  การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวมือวิธีนี้ สามารถลดทั้งความเครียด ยกระดับ สติความตื่นรู้ได้
          "การเจริญสติวิธีนี้ มีข้อเด่นคือ  ทำง่าย สะดวก ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้  เห็นผลด้วยเวลาไม่นาน ไม่ต้องใช้จิตบำบัด และสามารถทำด้วยวิธีออนไลน์ อย่างไรก็ตามการวิจัยเรื่องนี้ เป็นงาน ที่เพิ่งเริ่มต้น ยังจะต้องมีงานวิจัยที่กว้างไกลกว่านี้ ถ้าเรื่องนี้ทำสำเร็จ ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ตกอยู่ในปัญหาความเครียด"
          นพ.บรรจบ จะให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติเจริญสติแก่รายบุคคล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ คลินิกแพทย์แผนไทยสิทธิธาดา ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชื่น ทุกวันศุกร์เวลา 12.30 น. ผู้สนใจต้องนัดล่วงหน้าที่อ.ชยานนท์ โทร. 06 1049 5669

          เมื่อฝึกถึงระดับมหาสติ  ก็จะพบว่าเกิดความรู้  เท่าทันทุกข์ที่เกิดขึ้นและ ดับไปอย่างเห็นๆ   จิตใจเบิกบาน จัดการกับเรื่องราวในชีวิตได้อย่างเหมาะสม


pageview  1168158    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved