HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
กรุงเทพธุรกิจ [ วันที่ 21/12/2561 ]
สธ.มอบของขวัญปีใหม่62วธ.ชวนสวดมนต์ข้ามปี

กระทรวงสาธารณสุขมอบ 3 ของขวัญปีใหม่คนไทย "บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ-เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจยีนแพ้ยาลมชักฟรี-สมาร์ทการ์ด อสม." ระบุมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดี ขณะที่กระทรวง วัฒนธรรมจัด "สวดมนต์ข้ามปี"
          เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว กระทรวง สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่เพื่อคนไทย ปี 2562 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.จัดโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพิ่มการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานทั้งสุขกายและสุขภาพจิตให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 878 อำเภอทั่วประเทศ ช่วงเดือน ธ.ค.2561 และช่วงวันที่ 7-20 ม.ค.2562 ประกอบด้วยบริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ทันตกรรม ตรวจตา สุขภาพจิต การแนะนำและฝึกอาชีพและกิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทพื้นที่
          2.การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง สำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก ก่อนเริ่มให้ยารักษา โดยการตรวจยีนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการแพ้ยากันชักคาร์บามาซีปีน (Carbamazepine) โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100 บาทต่อคน คาดว่าในปี 2562 มีผู้ป่วยโรคลมชักที่ต้องได้รับการตรวจยีนจำนวน 29,534 ราย ใช้งบประมาณราว 30 ล้านบาท โดยจะลดจำนวนผู้ป่วยที่เกิดผื่นแพ้ยารุนแรงจากยาคาร์บามาซีปีนและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาถึง 256 ล้านบาท โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศสามารถตรวจและรายงานผลได้ภายใน 24 ชั่วโมงหากผลเป็นบวก และ 5 วันหากผลเป็นลบ
          และ 3.โครงการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด อสม. (Smart Card) จะใช้เป็นบัตรประจำตัว ของ อสม.และพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการออกไปดำเนินงานของ อสม.ผ่านระบบ e-payment ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ อสม.ทั้ง 1.039 ล้านคน พร้อมกันกว่า 1 ล้านคนในครั้งเดียว ระยะแรกภายในวันที่ 31 ธ.ค.2561 ในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ ระยะที่ 2 ครอบคลุมอีก 64 จังหวัดที่เหลือ ภายในวันที่ 20 มี.ค.2562 โดยจะใช้บัตรเดบิตกดเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ที่กำหนด ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำบัตรและค่าบริการใช้บัตร และ อสม.ทุกคนจะสมัครเข้า Official Line อสม.เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปเผยแพร่แก่ประชาชน
          ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมกิจกรรมกว่า 13 กิจกรรม อาทิ สวดมนต์ข้ามปี เป็นปีที่ 14 ที่ผ่านมามีวัดที่เข้าร่วมกว่า 3 หมื่นวัดทั่วประเทศ ประชาชนให้ความสนใจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมากว่า 20 ล้านคน สำหรับความพิเศษในปีนี้ได้เชิญสมเด็จพระสังฆราชจากกัมพูชาและภูฏาน รวมทั้งประมุขสงฆ์จากต่างประเทศรวม 12 ประเทศร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2561-1 ม.ค.2562 รวมถึงการจัดสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสมัชชาสงฆ์ไทยใน ต่างประเทศ ทั้งยุโรป เอเชีย หรือประเทศอื่นๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ และประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธกว่า 544 วัดทั่วโลก


pageview  1156878    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved