HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 05/10/2560 ]
ป่วยติดเชื้อเอชไอวี-ไตสธ.ยันมียาใช้พอไม่ขาด

 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด ก.สาธารณสุขกล่าวถึงการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า รมว.สาธารณสุข ได้ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อยารวมโดยกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามผู้ป่วยใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งด้วยปัญหาที่ห่วงใยจะเกิดการขาดยาสำหรับผู้ป่วยเอชไอวี เป็นในช่วงที่ระบบเดิมดำเนินการอยู่ สาเหตุมาจากบริษัทผู้ผลิตไม่ได้ส่งยาบางตัวและปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้ยาส่งหน่วยบริการลดลง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมทุกสิทธิการรักษา และมีการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยยืนยันไม่มีปัญหาขาดยาแน่นอน รวมถึงน้ำยาฟอกไตและยาโรคไตในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ได้จัดหาโดยวิธีการแบบเดิม และยังได้ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด เพื่อบริหารจัดการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพคล่องตัวไม่มีปัญหาขาดส่งยาในอนาคต
          นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรมกล่าวว่า ได้เตรียมน้ำยาล้างไตไว้พร้อมแล้วส่วนที่มีข่าวว่าอาจมียาต้านไวรัสเอชไอวีบางตัวชะงักงันในการกระจายยาให้โรงพยาบาล เนื่องมาจากข้อขัดข้องของผู้ผลิตไม่ได้เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบใหม่ องค์การฯได้ประสานบริษัทผู้ผลิตและได้เตรียมผลิตในส่วนขององค์การฯเอง ยืนยันจะมียาใช้ไม่ขาดตอนในทุกสิทธิรักษา


pageview  1147315    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved