HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 04/10/2564 ]
รู้หรือไม่...แพ้ไข่ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้

 ในปัจจุบัน พบคนไทยแพ้อาหารมากขึ้น จากปัจจัยด้านพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการแพ้อาหารที่มีส่วนประกอบของนมวัว ไข่ และแป้งสาลี โดยการแพ้ไข่ มีรายงานเพิ่มขึ้นถึง 1.3% ในเด็ก และ 0.2% ในผู้ใหญ่
          สำหรับคนที่สงสัยว่าตนเองแพ้ไข่หรือไม่ พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงค์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา โรงพยาบาลนวเวช ได้มาให้คำตอบในเรื่องนี้
          การทดสอบว่าคนไข้มีการแพ้ไข่จริงหรือไม่ พิจารณาจากประวัติการกินไข่ การทำ Skin prick test หรือการตรวจเลือดหาภูมิที่จำเพาะต่อโปรตีนในไข่ (Blood test for specific IgE) ไปจนถึงการทำการทดสอบโดยการกินไข่ (Oral challenge test)
          ซึ่งคนไข้ที่แพ้ไข่ ไม่ว่าจะเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ มีอาการแพ้รุนแรงถึงระดับใด ก็สามารถรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามช่วงอายุและประจำปีได้อย่างปลอดภัย โดยคนไข้ที่มีประวัติแพ้ไข่ชนิดอาการเฉียบพลันรุนแรงที่มากกว่าผื่นลมพิษ (เช่นอาการบวม ชนิด Angioedema, หายใจลำบาก. สัญญาณชีพผิดปกติ, อาเจียนรุนแรง) เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องเฝ้าสังเกตอาการนานกว่าปกติ (มากกว่า 30 นาทีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ)
          วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบฉีดหรือพ่นจมูก มีส่วนประกอบของโปรตีนจากไข่ คือ ovalbumin เพียงเล็กน้อย ซึ่งพบอาการแพ้รุนแรงชนิด anaphylaxis ตามหลังการฉีดวัคซีนเพียง 1.31 ใน 1 ล้านโดส เท่านั้น
          แต่ในคนไข้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดอาการรุนแรง หรือมีข้อบ่งชี้แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน เป็นข้อห้ามในการรับวัคซีนในครั้งถัดไป


pageview  1201507    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved