HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 07/09/2564 ]
ปรับสุขภาพจิต...พิชิตโควิด-19

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดอยู่ เกิดผลกระทบอย่างมากมาย อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจสังคมสุขภาพร่างกาย รวมถึงสุขภาพจิตได้ในระยะยาว กรมสุขภาพจิต ได้ทำการสำรวจ "ความสุขของครัวเรือนไทยในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19" ทางออนไลน์ เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน  2563 พบว่าส่วนใหญ่ 48.87% รู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่กับครอบครัว 54.13% มีความเครียดในระดับปานกลาง ขณะที่ 20% ตอบว่า  ครอบครัวเครียดในระดับที่สูงถึงสูงมาก และวิธีการเพื่อลดความเครียดในบ้านทำอย่างไร พบว่า
          ส่วนใหญ่มักลดความเครียดด้วยการพูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบกันบ่อยๆ25.14%และจากผลการสำรวจ   การป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดคุย  ปรึกษาคนในครอบครัว หรือผู้ที่ท่านไว้วางใจเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเครียดสูงถึง52.3%
          คำแนะนำในการดูแลจิตใจเมื่อต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน มีดังนี้
          1.ถ้าต้องนั่งทำงาน หรือเรียนออนไลน์ เป็นเวลานาน ควรลุกขึ้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกๆ 1 ชั่วโมง
          2.ทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น ปลูกต้นไม้อ่านหนังสือ ทำอาหาร เล่นดนตรี ออกกำลังกาย
          3.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
          4.เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น เรียนภาษา  อบรมออนไลน์  อาชีพที่สนใจเพื่อสร้างรายได้
          5. พูดคุย สื่อสารผ่านออนไลน์กับเพื่อนครอบครัว จะทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และมีกำลังใจ
          6. ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้  เช่น ประกาศของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
          7.ช่วงที่เกิดความเครียดไม่ควรมีการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆ เพียงดูแลสุขภาพอย่าให้ติดเชื้อโรคโควิด-19
          8.ตรวจสอบอาการทางร่างกาย จิตใจของตัวเอง และคนรอบข้างสม่ำเสมอ เฝ้าระวังอาการซึมเศร้า เช่น ท้อแท้ นอนไม่หลับทำร้ายตัวเอง ควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือโทรหาสายด่วนสุขภาพจิต1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


pageview  1193553    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved