HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 17/06/2563 ]
ปรุง-สัมผัสอาหารยึด5วิธี

 แนะสวมถุงมือลดสะสมเชื้อโรคแต่ไม่หยิบจับทั่วไป
          พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิดวิด-19 สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร การล้างมือและดูแลมือให้สะอาดเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในกระบวนการปรุง ประกอบอาหารที่ผ่านการสัมผัสมือโดยตรง ควรสวมถุงมือทุกครั้งหรือใช้อุปกรณ์หยิบจับที่สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มากับมือ และเลือกถุงมือที่เหมาะสมกับประเภทอาหาร เช่น อาหารพร้อมปรุง อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูปและถุงมือต้องมีคุณภาพมีมาตรฐาน มีสภาพดี ไม่สกปรกหรือขาด ห้ามใช้ถุงมือที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล หรือใส่ถุงมือไปทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สะอาด เพราะอาจจะปนเปื้อนและเป็นแหล่งนำเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆ มาสู่อาหารได้ และระมัดระวังการใช้ หากใช้ไม่ถูกวิธีสามารถนำเชื้อโรคได้เช่นกัน
          ข้อแนะนำ 5 ข้อหลัก ดังนี้ 1.ใช้ถุงมือสำหรับอาหารโดยเฉพาะ 2.เลือกใช้ถุงมือ 1 คู่กับอาหารประเภทเดียวกันเท่านั้นไม่ใช้ปะปนกัน เช่น อาหารดิบ อาหารปรุงสุกด้วยความร้อนแล้ว อาหารพร้อมปรุง3.ห้ามใช้ถุงมือที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลเพราะอาจปนเปื้อนเป็นแหล่งนำเชื้อโรคและสิ่งสกปรกสู่อาหารได้ 4.หากต้องไปสัมผัสกับอาหารประเภทอื่น หรือต้องหยิบจับสิ่งของอื่นๆ เช่น เงิน ควรถอดถุงมือออกก่อนทุกครั้ง และ 5.ควรเปลี่ยนถุงมือทุกวัน ไม่ใช้ซ้ำเพราะอาจทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้ หากถุงมือเปื้อนมากควรรีบเปลี่ยนทันทีเช่นกัน


pageview  1174832    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved