HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 16/09/2562 ]
6 เสี่ยงโรคหัวใจ-หลอดเลือด

 โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตประชากรมากที่สุด พบว่าทุกๆ 2 วินาที จะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคนี้ 1 คน
          นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพาะทางหัตถการปฏิบัติและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า หัวใจนับว่าเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมากที่สุดเพราะต้องทำงานตลอดเวลา โดยไม่มีการหยุดพักเพื่อทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตให้หมุนเวียนทั่วร่างกายอย่างต่อเนื่อง แต่กลับได้รับการดูแลและใส่ใจน้อยที่สุด โดยยืนยันได้จากอัตราผู้เสียชีวิตจาก "โรคหัวใจและหลอดเลือด" ที่พุ่งสูงเป็นอันดับต้นๆ
          สาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากการที่มีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ เรียกว่า พลัค (Plaque) ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็งหนา รูในหลอดเลือดจึงตีบแคบลง เลือดจึงหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงเกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทำให้มีอาการแน่นหน้าอกและเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง หยุดพักแล้วดีขึ้น
          ในผู้ป่วยบางราย พลัค(Plaque) ที่จับที่ผนังหลอดเลือดมีการอักเสบ และแตกออก(Plaque rupture) กระตุ้นให้เกิดการจับตัวเป็นก้อนของเกร็ดเลือด ทำให้หลอดเลือดอุดตันทันที มีผลให้ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง เหงื่อแตกตัวเย็น อาจถึงขั้นทำให้หัวใจหยุดเต้นและถึงขั้นเสียชีวิตได้
          ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่เพศชาย อายุมากกว่า 45 ปี และเพศหญิง อายุมากกว่า 55 ปี โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง  และสูบบุหรี่ ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากการรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์แล้ว ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วย ได้แก่ การรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หมั่นออกกำลังกาย ลดความเครียด งดการสูบบุหรี่ เป็นต้น
          สำหรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันทำได้โดย วิธีการฉีดสีสวนหัวใจ (Coronary angiography) เพื่อดูหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตันที่จุดใดก่อนที่จะตัดสินใจให้การรักษาต่อไป ได้แก่การทำบอลลูน หรือใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งสามารถดำเนินการต่อเนื่อง หลังการฉีดสีสวนหัวใจเลยก็ได้
          ปัจจุบัน ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการเครื่องฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) ที่สามารถตรวจภาวะหลอดเลือดตีบตัน ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบตันด้วยบอลลูน และใส่ขดลวดทั้งชนิดปกติและชนิดเคลือบยาพิเศษ เป็นต้น
          ทั้งนี้ เนื่องในวันหัวใจโลก ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562  เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมรับสิทธิตรวจสุขภาพและของที่ระลึกฟรีรับจำนวนเพียง 200 ท่านเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2223-1351 ต่อ 3126


pageview  1172999    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved