HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 30/07/2562 ]
โรคคอตีบ ป่วย15ตายแล้ว1 แนวโน้มพุ่งเด็กเล็กกลุ่มเสี่ยง

กรมควบคุมโรค แจ้งสถานการณ์โรคคอตีบในไทยปี 62  พบผู้ป่วยแล้ว 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ใหญ่ ใน 9 จังหวัด ได้แก่ยโสธร นครราชสีมา อุดรธานี สระแก้ว ตาก เชียงราย ยะลาสตูล สงขลา ทั้งยังพบว่าอัตราป่วยปีนี้สูงขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 61 และค่ามัธยฐาน 5 ปีที่ผ่านมาโดยกลุ่มอายุแรกเกิด-9 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคือ 10-19 ปี คาดมีโอกาสจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและวัยเรียน (แรกเกิด-9 ปี และ 10-19 ปี)  ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ทั้งในสถานที่มีผู้คนจำนวนมาก เช่น โรงเรียนประจำ ศูนย์เด็กเล็ก
          ทั้งนี้ โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุมาจากติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดอักเสบ ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ ถ้าเป็นรุนแรงจะทำให้เป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้  เชื้อจะพบในคนเท่านั้น  ติดต่อกันได้ง่าย ได้รับเชื้อจากการไอจามรดกัน หลังได้รับเชื้อ จะมีไข้ต่ำๆ คล้ายหวัดในระยะแรก ไอเสียงก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ในเด็กโตอาจบ่นเจ็บคอหรือคออักเสบ บางรายอาจพบต่อมน้ำเหลืองที่คอโตด้วย ในรายที่รุนแรงจะพบแผ่นเนื้อเยื่อสีขาวหรือเทาที่คอหอย ซึ่งอาจอุดกั้นทางหายใจ และอาจพบภาวะแทรกซ้อนได้  การป้องกันให้นำบุตรหลานอายุ 2 เดือนขึ้นไป รับวัคซีนตามเกณฑ์หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีน dT ครบตามเกณฑ์


pageview  1168151    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved