HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 03/07/2562 ]
สสส.จัดอบรมยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้นำชุมชน

 เมื่อเวลา 2 ก.ค.62 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ได้จัดโครงการ "พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด" สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้นำด้านการออกกำลังกายในชุมชนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกวิธี ทั้งในกลุ่มวัยเด็ก ผู้สูงอายุ และวัยทำงาน
          โดย รศ. เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และผู้คิดค้นการออกกำลังกายด้วยยางยืด กล่าวว่า โครงการ"พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยการสร้างเสริมความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ซึ่งจะทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อถือเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทั้งยังช่วยป้องกันและบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดบริเวณหัวไหล่ปวดหลัง ปวดเข่า และกล้ามเนื้อส่วนอื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


pageview  1168232    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved