HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 23/11/2561 ]
แนะพ่อแม่ยุคใหม่เป็น เพื่อน ลูกพาไกลยา

นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า พบว่าผู้ติดยาเสพติดที่เข้าบำบัดรักษามากที่สุดมีอายุ 18-24 ปี โดยเริ่มใช้ยาเสพติดในช่วงอายุต่ำกว่า18 ปี ดังนั้น การที่พ่อแม่ปรับตัวให้เหมือนเป็นเพื่อนกับบุตรหลาน ทำความเข้าใจ ใช้เวลาพูดคุย ถามให้คิด และรับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยความรัก เมตตา พิจารณาพฤติกรรมอย่างมีเหตุผล ไม่ว่ากล่าวตำหนิติเตียน เท่ากับป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหาติดยาเสพติด ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ทำให้บุตรหลานกล้าปรึกษาปัญหา หรือแสดงความเห็นอย่างไม่ปิดบัง ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่ได้รับรู้ปัญหา สามารถหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที ผู้ปกครองยุคใหม่ต้องเปลี่ยนจากผู้สั่งสอน ออกคำสั่ง ห้าม มาเป็นเพื่อนที่รู้และเข้าใจ รับฟัง
          นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกล่าวว่า เมื่อรู้ว่าลูกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องตั้งสติ ใช้เหตุผลร่วมพูดคุยถึงต้นเหตุปัญหาร่วมกันโดยไม่ตำหนิ ดุด่า หรือลงโทษรุนแรง ให้กำลังใจ แสดงความรักห่วงใยในเรื่องโทษภัยยาต่อร่างกาย จิตใจ การเรียน และความผิดทางกฎหมาย ติดต่อครูที่ปรึกษา พาลูกปรึกษาแพทย์ หาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันสม่ำเสมอ ติดตามเฝ้าระวังไม่ใช่จับผิด ให้โอกาส


pageview  1155548    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved