HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
โลกวันนี้ [ วันที่ 11/02/2555 ]
เหมาะสมหรือไม่? ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

         ชายกลาง chaikarng@yahoo.com

          วิธีการตรวจเอชไอวีจากเนื้อ เยื่อเหงือกและกระพุ้งแก้มเป็นวิธีการตรวจเอชไอวีแบบใหม่ที่อาจมาแทนการตรวจด้วยเลือด คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย แมคกิล รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ได้ทำการศึกษาวิจัยขนาด ใหญ่ 5 โครงการ พบว่าวิธีการตรวจแบบใหม่นี้ให้ผลถูกต้องถึง 99% ในประชากรที่มีความเสี่ยง สูง และ 97% ในประชากรที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยชุดตรวจมี ชื่อว่า ชุดตรวจออราควิกเอชไอวี ซึ่งไม่ได้ใช้น้ำลายในการตรวจ แต่ใช้การดูดซับสารแอน- ติบอดีจากหลอดเลือดฝอยบริเวณเนื้อเยื่อภายในช่องปากโดย ตรง เช่น บริเวณเหงือกและกระพุ้งแก้ม หากมีแอนติบอ- ดีเอชไอวีก็จะแสดงผลภายใน 20 นาที
          ดร.นิกิตา หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า การตรวจแบบใหม่นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของวิธีการในการทำงานด้านการป้องกัน การรักษา และการดูแล แม้ว่าชุดตรวจแบบเดิมที่ใช้น้ำลายเป็นหลักในการดูดซับสารแอนติบอดีที่มีต่อเอชไอวี ซึ่งได้ผล อย่างน่าเชื่อถือมาก แต่วิธีการแบบใหม่นี้เป็นการประเมินผลในระดับโลกถึงประสิทธิภาพของชุดตรวจแบบใหม่เป็นครั้งแรก ผลงานศึกษาวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The Lan- cet Infectious Diseases ซึ่งการศึกษานี้จะส่งผลประโยชน์อย่างมากต่อประเทศต่างๆที่ต้องการจะรับเอาแนวคิดเรื่องการตรวจเอชไอวีด้วยตัวเองไปใช้บังคับในประเทศของตน
          การตรวจเอชไอวีผ่านทางช่องปากถือเป็นการตรวจแบบใหม่ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากวิธีใช้งานง่าย ไม่ก่อให้เกิดบาดแผลหรือความเจ็บปวด ทั้งนี้ การจะให้ผู้คนไปตรวจเอชไอวีที่คลินิกอาจทำให้เกิดความรู้สึกกลัวต่อการถูกตีตราหรือเลือกปฏิบัติ และอาจกลัวว่าจะพบเจอคนที่รู้จักด้วย ทำ ให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว
          ดังนั้น เชื่อว่าการตรวจเอชไอวีด้วยตัวเองจะไม่ก่อให้เกิดการดูถูก ตีตราอีกต่อไป เหมือนอย่างในอดีตที่มักพบเจอการดูถูก ตีตรา และเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่คลินิกอยู่เสมอ เหมือนที่ UNAIDS เคยทำการประเมินว่ามากกว่า 90% ของชายรักชาย (เกย์) ไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่ได้รับการบริการ ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ ทางเพศ อย่างไรก็ตาม หากจะใช้ชุดตรวจนี้ในบ้านเราคงต้อง เตรียมให้ความรู้กันอีกเยอะเลยทีเดียว ข่าวประชาสัมพันธ์
          เนื่องในวันยุติการใช้ความ รุนแรงทางเพศ ที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีงานเสวนาเรื่อง "ศาสนา เพศวิถี และความหลากหลายทางเพศ" ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ร้าน Book Re-public โดยในวันที่ 20 จะมีการปาฐกถาเรื่อง "ความคิด ความเชื่อเรื่องเพศในสังคมไทย" โดยอาจารย์สุลักษณ์  ศิวรักษ์ นักคิด นักเขียน ปัญญาชนสยาม ตามด้วยเวทีอภิปรายเรื่อง "ความเท่าเทียมทางเพศในพุทธเถรวาทไทย" โดยภิกษุณีธัมมนันทา สำนักทรงธรรมกัลยาณี จังหวัดนครปฐม พระถนอมสิงห์ สุโกสโล ประธานมูลนิธิหยดธรรม อาจารย์อวยพร เขื่อนแก้ว โครงการผู้หญิงกับสันติภาพ คุณไพศาล ลิขิตปรีชากุล โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (For SOGI) ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤติยา อาชวนิจกุล สถาบันสังคมและประชากร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นรายชื่อแต่ละคนแล้วต้องบอกว่าระดับปรมาจารย์เรื่องสิทธิทางเพศทั้งนั้น
          ช่วงบ่ายสบายอารมณ์กับเรื่อง "ความรักของเกย์ กะเทย ทอม ดี้ ไม่ป่วย ไม่บาป"โดยศาสนาจารย์ ดร.เคนเน็ต ด๊อปสัน ตัวแทนกลุ่ม Other sheep ศาสนาจารย์สนั่น วุฒิ พันธกิจเอดส์ ศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอนันต์ ภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณเจษฎา แต้สมบัติ ตัวแทนเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ดำเนินรายการโดย ดร.กนกวรรณ ธาราวรรณ ประธานโครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ใครสนใจเรื่องรักขั้วเดียวกันไปฟังกันได้
          ยังไม่หมดแค่นั้น วันที่ 21 มาคุยกันสนุกๆเบาสมองกับเวทีอภิปรายเรื่อง "ศาสนา เพศวิถี และความหลากหลายทางเพศในภาพยนตร์ไทย" โดยคุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ตัวแม่กะเทยต้องห้าม เพราะทำหนังเรื่องไหนไม่ถูกห้ามฉายก็ต้องถูกตัด (แต่เดียวนี้ว่าเธอไม่ได้นะ เพราะเธอเป็นถึงนายกสมาคมผู้กำกับภาพ- ยนตร์ไทยไปแล้ว) คุณธัญสก พันสิทธิวรกุล ผู้กำกับหนังเรื่อง The terrorists ผู้ก่อการร้าย และยังมีการชวนพูดคุยถึงแนวทางการทำงานและการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศกับศาสนาในบริบทสังคมไทย โดยผู้นำกระบวนการ คุณพงศ์ธร จันทร์เลื่อน เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ มูลนิธิเอ็มพลัส คุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ เลขาธิการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ติดต่อเข้าร่วมงานและสอบถามข้อ มูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-1595-4994
          อีกข่าวหนึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขอเชิญฟังการเสว- นาเรื่องประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเกย์ กะเทย เลสเบี้ยน ในสังคมไทย วิทยากรคือตัวแม่รุ่นบุกเบิกของหญิง รักหญิง คุณอัญชนา สุวรร- ณานนท์ (อัญจารี) ตัว แม่ชายรักชายที่ขอใช้คำนำหน้าว่าเกย์นที ธีระโรจนพงษ์ (เกย์การเมือง) และกะเทยรุ่นลูกผู้สืบทอดทายาท คุณเจษฎา แต้สมบัติ (เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย) ดำเนิน รายการโดยเกย์วิชาการตัวพ่อ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้อง 207 ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ฝังธนฯ เข้าฟังฟรี!

pageview  1173699    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved