HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
โลกวันนี้ [ วันที่ 06/02/2555 ]
ฉลาก'หวาน มัน เค็ม'ความหวังคนไทยสุขภาพดี
          ทีมข่าวการเมือง
          bkk321@yahoo.com
          ปัจจุบันคนไทยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุประสบปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกินจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดโรคตามมาตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงโรคเรื้อรัง ทั้งโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไตวาย จนกระทั่งโรคอ้วน
          ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนไทย ส่วนมากไม่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ชอบรับประทานตามใจปาก ขาดการออกกำลังกาย ทำให้ได้สารอาหารบางอย่างเกินความจำเป็นของร่างกาย และเกิดการสะสมจนส่งผลต่อสุขภาพ
          เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่บริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจัดทำโครงการฉลากโภชนาการในรูปแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts : GDA) หรือฉลาก "หวาน มัน เค็ม" และเพื่อให้ได้ฉลากที่ประชาชนเข้าใจง่าย จึงทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้ฉลากที่คิดว่าอ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่มีความยุ่งยาก ที่ผ่านการทำประชาพิจารณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบอร์ดบริหาร อย. ก็ให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาบังคับใช้แล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. นี้เป็นต้นไป
          ภญ.ศรีนวล กรกชกร รอง เลขาธิการ อย. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การแสดง ฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อม บริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) เพื่อนำไปสู่การลดหวาน มัน เค็ม ในอาหาร กำหนดให้ผู้ผลิตแสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในรูปแบบฉลากหวาน มัน เค็ม หรือกับขนมขบเคี้ยว 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้
          "การแสดงฉลากในรูปแบบจีดีเอจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นการแสดงฉลากอย่างตรงไปตรงมา ทำให้เข้าใจได้ง่าย ไม่ทำ ให้สับสน ช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบ เทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เดียวกันได้ทันที และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือก บริโภคอาหารที่เหมาะสมได้"
          รองเลขาธิการ อย. ระบุว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการผลิต นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่นอกเหนือจาก 5 ชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแสดงฉลากหวาน มัน เค็ม ได้นำการแสดงสัญลักษณ์ในรูปแบบดังกล่าวมาใช้โดยความ สมัครใจแล้วหลายราย ซึ่งถือเป็น เรื่องที่ดี เพราะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และ ในอนาคตจะพิจารณาขยายขอบ เขตประกาศบังคับให้แสดงฉลากไปยังอาหารชนิดอื่นๆเพื่อให้ครอบ คลุมมากขึ้น
          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฉลากแสดงหวาน มัน เค็ม เป็นของใหม่ แม้จะผ่านการทำประชาพิจารณ์มาแล้วและเชื่อว่าเป็นรูปแบบฉลากที่อ่านเข้าใจง่าย ที่สุด แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการอ่านฉลาก และให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอ่านฉลากก่อนซื้อ อย. จึงร่วมมือกับห้างเทสโก้ โลตัส จัดโครงการ "กินฉลาด ต้องอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม" โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน มีความรู้ ความเข้าใจในฉลากหวาน มัน เค็ม และสามารถนำไปใช้ในการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสมต่อสุขภาพภายในระยะ เวลา 3 เดือน โดยในวันที่ 9 ก.พ. นี้จะปล่อยคาราวานรณรงค์ไปที่ห้างเทสโก้ โลตัส และโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลพร้อมกัน 50 แห่ง
          เมื่อภาครัฐให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องหันมาใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารให้มากขึ้น จริงอยู่ว่าอาหารทุกชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่อะไรที่มากเกินไปก็จะเป็นโทษได้ จึงควรรู้จักเลือกรับประทาน "หวาน มัน เค็ม" แต่พอดีหากไม่อยากเข้าๆ ออกๆโรงพยาบาลและทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ
          "จริงอยู่ว่าอาหารทุกชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่อะไรที่มากเกินไปก็จะเป็นโทษได้ จึงควรรู้จักเลือกรับประทาน "หวาน มัน เค็ม" แต่พอดีหากไม่อยากต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาล และทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย"

pageview  1168039    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved