HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
พิมพ์ไทย [ วันที่ 20/02/2555 ]
ตะลึงไทยนำเข้าแร่ใยหินมากเป็นอันดับ4ของโลกนักวิชาการหวั่นผู้ป่วยมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้น

         นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในพิธีเปิดการประชุมพัฒนานโยบายขจัดโรคจากแร่ใยหิน จัดโดย แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีงานวิจัยถึงอันตรายของแร่ใยหิน (แอสเบสตอส) อย่างชัดเจน ว่ามีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและมะเร็งปอดได้ ส่งผลให้หลายประเทศยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ซึ่งประเทศไทยเคยมีมติ ครม. ประกาศลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินภายในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2549 รวมทั้งมีมติครม. ในปี 2554 เพื่อเลิกใช้ผลิตภัณฑ์จากแร่ใยหิน แต่ในปี 2554 กลับพบปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินมากขึ้น เป็นเรื่องที่สวนทางกับมติครม. อย่างชัดเจน การแก้ปัญหาต้องอาศัยความจริงใจในการแก้ปัญหาจากรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทำให้เกิดผลตามมติครม. ขึ้น อยากให้รัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรมคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ไม่ควรเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กน้อย ที่ได้รับจากประเทศผู้ผลิตและส่งออกแร่ใยหิน ซึ่งไม่คุ้มกับการสูญเสียสุขภาพของคนไทยในระยะยาว

          นายซูจิโอ ฟูรูยะ เครือข่ายยกเลิกการใช้แร่ใยหินเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและประเทศไทย2555-2559 ระบุว่า ประเทศไทยนำเข้าแร่ใยหินมากเป็นอันดับสี่ของโลก ซึ่งจะเป็นปัญหาที่สำคัญด้านสุขภาพและมีค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลในระยะอันใกล้ ตามข้อแนะนำขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การอนามัยโลก โดยปริมาณนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าจะมีมาตรการจัดการปัญหาก็ตาม จะทำให้เกิดผลเสียทางสุขภาพกับผู้สัมผัสแร่ใยหินและเป็นอันตราย ประเทศญี่ปุ่นมีประสบการณ์ที่พบผู้ป่วยมะเร็งปอด มะเร็งเยื้อหุ้มปอดที่สัมผัสแร่ใยหินจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องยกเลิกการนำเข้าโดยเร่งด่วนที่สุด และห้ามผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน หากยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินล่าช้าจะส่งผลให้มีผู้ป่วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า องค์กรเพื่อผู้บริโภคได้หารือร่วมกับภาคประชาสังคม และนักวิชาการ  โดยมีมติว่า จะจัดตั้งเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินระดับชาติ โดยมีเจตนารมณ์ดังนี้ 1.สนับสนุนคำประกาศ การห้ามใช้แร่ใยหินและการกำจัดโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน 2549 (The Bangkok Declaration on Eliminationof Asbestos and Asbestos-related Diseases 2006)2.สนับสนุนมติสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ"มติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน" และ 3.สนับสนุนมติ ครม.เพื่อยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหิน
          "เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินระดับชาติ จะรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนการยกเลิกแร่ใยหิน  เพื่อยื่นเรียกร้องให้รัฐบาล ยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหิน ภายใน 3 เดือนนอกจากนี้ จะเร่งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ใช้ ไม่ซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินและดูแลการรื้อถอนอย่างปลอดภัย รวมทั้งจะมีการผลักดันให้มีมาตรการชดเชย เยียวยาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหินด้วย" น.ส.บุญยืน กล่าว

pageview  1174286    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved