HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
พิมพ์ไทย [ วันที่ 07/02/2555 ]
พลิกฟื้นรายได้หลังน้ำลด
          พิมพ์ไทยออนไลน์ // นายวิทยา อธิปอนันต์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน ก.ย.ถึง พ.ย. 2554 ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพื้นที่การเกษตร ของประเทศไทย ทั้งพื้นที่ปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ตลอดจนด้านประมง และปศุสัตว์ ทำให้เกษตรกรไม่ได้ผลผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้
          กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมาตรการที่จะเยียวยาพี่น้องเกษตรกรและพลิกฟื้นที่ดินทำกินทางการเกษตรให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยเกษตรกรทุกสาขาอาชีพจะได้รับการเยียวยา เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการผลิตได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยทุกราย มีพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
          โดยได้จัดทำ "โครงการรณรงค์ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดปี 2554" ในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์ ขึ้น ที่บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือกำนันทรง จำกัด (ท่าข้าวกำนันทรง) อ.เมืองจ.นครสวรรค์ เพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่การเกษตรให้สามารถกลับมาผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
          โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ อาทิ การทำฮอร์โมนใช้ในนาข้าว /,การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์การเกษตรหลังน้ำลด การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การปลูกเห็ดนางฟ้าในโอ่ง การให้บริการเกษตรกรด้านต่างๆเช่น แจกมอบพันธุ์พืชผัก อาทิ กระเพรา โหระพามะเขือ มะละกอ / พร้อมทั้งมอบพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร / และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทางการเกษตร ซ่อมแซมซม - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจักรกลการเกษตรฟรี ตัดผม-เสริมสวยฟรีซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี , รักษาโรคสัตว์ทำหมันสัตว์ฟรี , ตรวจวิเคราะห์ดิน, แจกน้ำหมักชีวภาพและวัสดุปรับปรุงบำรุงดินฟรี , ตรวจสุขภาพเบื้องต้น,ตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายฟรี

pageview  1167981    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved