HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 20/02/2555 ]
สถานประกอบการจมน้ำลูกจ้างตกงาน4.5หมื่นคน

         นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์มีแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมในสถานประกอบการประเภทต่างๆจำนวน 120 แห่ง ถูกเลิกจ้างรวมทั้งหมด 45,873 คน แยกเป็นประเภทกิจการ ได้แก่ ผลิต/จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 28,824 คนวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3,689 คน ยานยนต์ 584 คน อาหาร 394 คนเสื้อผ้าสำเร็จรูป 134 คน และกิจการอื่นๆ 12,248 คน โดยจังหวัดที่มีแรงงานถูกเลิกจ้างมากที่สุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานีและฉะเชิงเทรา

          อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการได้จ่ายเงินชดเชย เงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่แรงงานที่ถูกเลิกจ้างแล้ว ได้แก่ ค่าจ้างกว่า 49 ล้านบาทค่าบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า 173 ล้านบาท ค่าชดเชยกว่า 1,524 ล้านบาทและอื่นๆ เช่น ค่าโอที ค่าเบี้ยเลี้ยงกว่า 508 ล้านบาท รวมกว่า 2,255 ล้านบาท
          นายอาทิตย์ กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันมีบริษัทในเครือโซนี่ 2 แห่ง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการเลิกจ้างแรงงานและย้ายฐานการผลิตไปยังต่างจังหวัด คือ บริษัท โซนี่ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีลูกจ้าง 2,749 คนได้แจ้งมายัง กสร.ว่าไม่สามารถซ่อมโรงงานได้ เพราะเสียหายจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ได้ไปเช่าพื้นที่ย่านบางนาในการดำเนินธุรกิจชั่วคราว ระหว่างหาทำเลในการเปิดโรงงานใหม่ โดยคาดว่าจะอยู่ทางภาคตะวันออก เบื้องต้นได้เปิดให้แรงงานสมัครใจลาออกก่อน
          นอกจากนี้ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตกล้องโซนี่มีพนักงาน 3,823 คน จะย้ายฐานการผลิตไป จ.ชลบุรี และได้เปิดให้คนงานได้ตัดสินใจ ซึ่งมีพนักงานสมัครใจลาออก 1,267 คนและสมัครใจย้ายไปทำงานใน จ.ชลบุรี 2,123 คน ส่วนอีก 433 คนอยู่ระหว่างการติดต่อ โดยทั้ง 2 บริษัท ยืนยันจะจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเต็มที่และเกินกว่ากฎหมายกำหนดเพิ่มขึ้นอีก หรือนำตัวอย่างของโรงพยาบาลบ้านแพ้วไปบริหารจัดการเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างมาก ได้รับบริการที่มีคุณภาพและตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนโดยจะให้ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นตัวอย่าง
          รมช.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อไปว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ววางทิศทางพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวง โดยเฉพาะโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายต้องการเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษา การป้องกันโรคแก่ประชาชนรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมจ่ายในอนาคตเนื่องจากขณะนี้การให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลภาครัฐหลายแห่งยังมีปัญหาล่าช้า ส่วนหนึ่งเกิดจากการทวงถามสิทธิต่างๆของผู้ป่วยจากญาติหรือตัวผู้ป่วยเอง เช่น ถามสิทธิการเป็นข้าราชการหรือไม่  ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นและทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการล่าช้า ซึ่งรัฐบาลจะประกาศให้ชัดเจน ต่อไปจะไม่มีการสอบถามสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน และได้รับบริการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและปลอดภัยในชีวิตสูงสุด

pageview  1174285    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved