HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 01/10/2564 ]
กรมการแพทย์แจ้งเตือนภัยปชช.ต้องระมัดระวังโรคที่มากับน้ำท่วม ติดเชื้อทางเดินอาหาร-ตาแดง-ฉี่หนู

 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรม การแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีหลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประสบภัย ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายด้าน เพราะ แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคมีสิ่งปนเปื้อน มากับกระแสน้ำ ซึ่งจะนำเชื้อโรคของเสียต่างๆ รวมทั้งสารเคมีที่อาจพบปะปนมา  นอกจากนี้ จากสภาพน้ำที่ท่วมขัง ส่งผลให้สัตว์ และแมลงออกจากรังมาอาศัยอยู่บริเวณต่างๆ รวมทั้งพาหะนำโรคต่างๆ สามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จึงมีโอกาสเกิดโรคระบาดได้ง่าย ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพที่พบบ่อย
          ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร  เช่น โรคท้องร่วงจากการติดเชื้อจากอาหารเป็นพิษ โรคเลปโตสไปโรซีส (หรือโรคฉี่หนู)  โรคตาแดง เป็นโรคที่มีเยื่อบุตาขาวอักเสบจากเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและติดต่อง่าย โดยจะแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลรอบข้างได้ด้วยการสัมผัส ผู้ป่วยจะมีอาการตาแดง เคืองตา อาจมีต่อมน้ำเหลืองที่กกหูโต และกดเจ็บ มีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และโรคผิวหนังที่เกิดจากการประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่ โรคผิวหนังจากการสัมผัสกับสารเคมี สิ่งสกปรก หรือติดเชื้อที่ผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือหนอนพยาธิ โรคผิวหนังจากแมลงสัตว์ มีพิษกัดต่อย และโรคน้ำกัดเท้า เมื่อเดินย่ำน้ำบ่อยๆ หรือยืนแช่น้ำนานๆ จะทำให้เท้าเปื่อย โดยเฉพาะบริเวณซอกเท้า ซึ่งบริเวณผิวหนังที่เปื่อยนี้  เป็นจุดอ่อนทำให้เชื้อโรคที่มากับน้ำเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากขึ้น
          อธิบดีกรมการแพทย์แนะนำผู้ประสบภัย น้ำท่วมว่า แต่ละบ้านควรมีน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภค หรือบริโภค ถ้าหาแหล่งน้ำสะอาดไม่ได้ควรต้มน้ำให้เดือดก่อนใช้อย่างน้อย 10 นาที ถ้าอาศัยอยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือ แหล่งสารเคมี พึงระลึกเสมอว่าแหล่งน้ำดังกล่าว อาจปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งความร้อนไม่สามารถ ทำให้น้ำเหล่านี้สะอาดพอสำหรับการบริโภคได้  จึงควรจัดหาน้ำสะอาดไว้ใช้ในครัวเรือนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร
          สำหรับการป้องกันโรคตาแดง หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ เพราะมือที่มีเชื้อโรคจะแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี ไม่ขยี้ตาหรือเช็ดตาแรงๆ และไม่ควรซื้อยามาหยอดตาเองหรือใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ควรหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนานๆ หากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบู๊ท เพื่อป้องกันของมีคมในน้ำทิ่มตำ และรีบทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ เช็ดเท้าให้แห้ง เป็นต้น


pageview  1192155    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved