HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 04/10/2564 ]
ส่งฟ้าทะลายโจรถึงบ้านหนุนเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

  น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในระหว่างเป็นประธาน เปิดกิจกรรมส่งมอบต้นฟ้าทะลายโจรถึงบ้านและชุมชน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบปีที่ 49 ณ กรมวิชาการเกษตร โดยมี ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร น.ส.อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วม ว่าในปี 2564 กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายกรมวิชาการเกษตร เดินหน้า ขับเคลื่อนการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าฟ้าทะลายโจร สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรในสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการ ส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทย พัฒนาและผลิตเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19
          ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ทั้งพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกเพื่อเป็นการค้าทั่วไป และสายพันธุ์ใหม่ที่กรมวิชาการเกษตรได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ให้เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร โดยมีเป้าหมายส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร 770,000 ตัน ให้สหกรณ์ 21 สหกรณ์ รองรับการปลูก ฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ 98 ไร่ ในปี 2564
          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กรมวิชาการเกษตรได้จัดเตรียมต้นฟ้าทะลายโจรส่งถึงผู้ใช้ประโยชน์ ด้วยคาราวานไรเดอร์ 49 คัน ส่งต้นฟ้าทะลายโจรถึงหน้าบ้าน และโดยรถยนต์ ส่งมอบต้นฟ้าทะลายโจรให้ชุมชน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางบัว เขตหลักสี่, ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายและสะพานปูน เขตดอนเมือง และชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ เขตดอนเมือง รวมทั้งสิ้น 4,949 ต้น ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของวงการพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่า เพื่อการพัฒนาเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรไทย สู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น
          อย่างไรก็ดี ในปี 2564 กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ขับเคลื่อนทำงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ และ 15 แนวทางเป็นนโยบายหลัก ในงานที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร คือ การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติงานเชิงรุก อาทิ การแก้ปัญหาการส่งออกผลไม้ทุเรียนและลำไย ไปจีน ทำให้มีปริมาณการส่งออกทุเรียนสูงกว่าปีที่ผ่านมา และการแก้ปัญหาการตรวจสอบศัตรูพืชในลำไย ทำให้ไม่ต้องระงับการส่งออกไปจีน รวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการผลิตและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกร สหกรณ์ การเกษตร และผู้ที่สนใจ


pageview  1199625    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved