HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 10/09/2564 ]
ฮีโร่ส่งใจร่วมสู้โควิด ทิ้งขยะยังไงให้ save พี่ๆ พนักงานเก็บขยะ

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดปัญหาขยะติดเชื้อและขยะอันตรายเข้าขั้นวิกฤตจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 รวมทั้งหมด 31,709.84 ตัน เฉพาะในเดือนมิถุนายน เพียงเดือนเดียวพบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสูงที่สุดเฉลี่ย 210 ตันต่อวัน ยิ่งมีนโยบาย ให้แยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)ยิ่งเพิ่มมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อจากครัวเรือนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัยใช้แล้วกระดาษทิชชู่ ถุงมือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ภาชนะบรรจุอาหาร แบบใช้ครั้งเดียว โดยเฉพาะ ชุดตรวจ โควิด-19 (Antigen Test Kit) มีความเสี่ยงสูงสุด ดังนั้นการสร้างวินัยการทิ้งขยะ ให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ควรเริ่มจากใน ครัวเรือนและชุมชนเป็นอันดับต้นๆ
          ท่ามกลางความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 นี้ "ฮีโร่" (HERO) ผู้นำนวัตกรรมด้านการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชั้น นำระดับโลก ให้ความสำคัญกับอีก 1 อาชีพ ที่ต้องอุทิศตนทำงานเพื่อพวกเรา คือ พนักงานเก็บขยะ ดังนั้น วันนี้ เราจึงมาแนะ 4 วิธีการง่ายๆ ในการทิ้งขยะติดเชื้อ เพื่อ #Save พี่ๆ พนักงานเก็บขยะ โดยรวบรวมข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัยดังนี้
          1.Save พี่ๆ พนักงานเก็บขยะ ต้องรู้จักประเภทและสัญลักษณ์แทน "ขยะติดเชื้อ" กันก่อน
          กรมควบคุมมลพิษ ได้ให้นิยามของ "มูลฝอยติดเชื้อ" หรือ ขยะติดเชื้อคือ มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณ หรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสใกล้ชิด กับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ โดยที่กรมอนามัยแจ้งว่าในช่วงเวลานี้ ขยะติดเชื้อทั้งที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง รวมถึงขยะจากผู้ป่วย ผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ Antigen Test Kit จำเป็นต้องมีการแยกทิ้งจากขยะทั่วไป และเพื่อ Save พี่ๆ พนักงานเก็บขยะควรหาสัญลักษณ์ที่ใช้แทน ขยะติดเชื้อ ได้แก่ ถุงขยะสีแดง ถังขยะ สีแดง หรือใช้ปากกาเมจิกเขียนระบุว่าเป็น "ขยะติดเชื้อ" จากนั้นทิ้งลงถังที่มี ฝาปิดมิดชิด หรือไม่ก็ทำป้ายสัญลักษณ์ "รูปหัวกะโหลกไขว้" ติดไว้บริเวณจุดตั้งถังขยะอย่างชัดเจน
          2.Save พี่ๆ พนักงานเก็บขยะ ด้วยวิธีการรวบรวมขยะติดเชื้อและทำการฆ่าเชื้อเบื้องต้น
          ขยะปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย ทิชชู่ต่างๆ ชุดตรวจ โควิด-19 (Antigen Test Kit) ควรทิ้งแยก ในถุงซิป หากไม่มีก็สามารถใช้ถุงพลาสติกทั่วไปแต่ซ้อนสองขั้น มัดปากถุงให้แน่นแล้วฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปบริเวณปากถุง ในส่วนของขยะติดเชื้อทั่วไปจากผู้กักตัวที่บ้านแบบ Home Isolation ใช้วิธีคล้ายๆ กัน คือ ก่อนทิ้งให้นำสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปฉีดพ่น ใส่ก่อน ลงทิ้งในถุงขยะสีแดง หรือ ทิ้งลง ถุงขยะสีดำทั่วไป จากนั้นเขียนด้วยปากกาเมจิกระบุว่าถุงขยะติดเชื้อหรือ ทำสัญลักษณ์สีแดงไว้เพื่อให้พี่ๆ พนักงานเก็บขยะได้ระมัดระวังตัว หากเป็นขยะ ติดเชื้อที่รวมกับของมีคม ควรใส่ถุงซ้อน สองชั้น และควรบรรจุขยะเพียง 2 ใน 3 เพื่อลดการฉีกขาดของถุง และไม่ให้ถุงแน่นจนเกินไป
          3.Save พี่ๆ พนักงานเก็บขยะ ด้วยการแจ้งไปยังหน่วยงานจัดการขยะ เมื่อบ้านของเรามีขยะติดเชื้อ
          บ้านเรือน ชุมชน ร้านค้า และสถานประกอบการต่างๆ ที่ต้องการทิ้งขยะติดเชื้อทั้งของผู้ที่เป็น กลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อโควิดแบบ Home Isolation แนะนำให้แจ้งไปยังหน่วยงานจัดการขยะในท้องถิ่น ส่วนกรุงเทพมหานครทั้ง 52 เขต ให้แจ้งไปยังสำนักเขตนั้นๆ เบอร์ติดต่อ คลิก http://www.the-than.com/saranalu/S1/30.html เพื่อ เข้าจัดเก็บและจัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ เฉพาะกิจ สวมชุดป้องกันตน PPE สำหรับจัดเก็บอย่างถูกหลักการกำจัดขยะติดเชื้อ
          4.Save พี่ๆ พนักงานเก็บขยะ ด้วยแนวทางการทิ้งให้ถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค โควิด-19 กรณีในพื้นที่หรือชุมชนไม่มีระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
          ขยะติดเชื้อในชุมชนจำพวก หน้ากาก อนามัยที่ใช้แล้ว ถุงมือยาง และชุดตรวจ โควิด-19 (Antigen Test Kit) ที่ใช้แล้ว ยิ่งในผู้ป่วยโควิดที่กักตัวอยู่บ้าน หรือ Home Isolation ยิ่งต้องรวบรวมขยะติดเชื้อแล้วแยกทิ้งจะดีที่สุด มีแนวทางการกำจัดเดียวกัน คือ ควรรวบรวมขยะติดเชื้อทุกวันและแยกทิ้งจากขยะทั่วไปโดยทิ้งลงในถุงขยะสีแดงซ้อนสองชั้น ชั้นแรกสัมผัสขยะติดเชื้อโดยตรง ควรมัดให้แน่นก่อนแล้วฉีดฉีดพ่นบริเวณ ปากถุงด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm หรือเตรียมจากน้ำยาฟอกขาว ผสมน้ำ อัตราส่วน 1 : 10 หรือ แอลกอฮอล์ 70% เพื่อฆ่าเชื้อ แล้วมัดปากถุงชั้นนอก ให้แน่น และฉีดฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง เมื่อทุกถุงผ่านการฆ่าเชื้อเบื้องต้นแล้ว ก็ดำเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานจัดการขยะในท้องถิ่น หรือสำนักเขต
          หากคนไทยทุกคนสร้างวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกวิธีจนติดเป็นนิสัย ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเราจะสามารถรับมือ กับมันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ฮีโร่ขอเป็นกำลังใจ และอยู่เคียงข้างกันร่วมผ่านสถานการณ์ โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน


pageview  1203479    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved