HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 22/06/2564 ]
แพทย์เผยพระอาพาธเบาหวานพุ่ง พบยอดเข้ารับการรักษาต่อเนื่องแนะญาติโยมดูแลภัตตาหารลดเสี่ยง

 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถิติของโรงพยาบาลสงฆ์ พบพระภิกษุสงฆ์อาพาธเข้ารับการรักษาด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยปี 2563 พบ พระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วยโรคเบาหวานจำนวน 2,133 รูป ซึ่งเป็นโรคที่ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดสูง จากการที่ตับอ่อน มีความบกพร่องในการสร้างอินซูลิน หรือมีความผิดปกติของการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หรือมีความบกพร่องทั้งสองร่วมกัน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ให้เกิดพลังงานได้ ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ เสื่อมสมรรถภาพ และเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ เช่น โรคตา จอประสาทตาเสื่อม โรคไตเสื่อม ไตวาย เป็นต้น
          นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุการอาพาธด้วยโรคเบาหวานของพระภิกษุสงฆ์นั้นมาจากพฤติกรรมการฉันภัตตาหารที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายนั้น ส่วนใหญ่เน้นหนักรสชาติ หวาน มัน เค็ม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ ประกอบกับ พระภิกษุสงฆ์อยู่ในสถานภาพที่ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค เบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังขึ้น ซึ่งอาการ ที่พบส่วนใหญ่ คือ หิวน้ำบ่อย ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย หิวบ่อย น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือติดเชื้อทางผิวหนัง แผลหายช้า เป็นต้น
          ดังนั้นการพระภิกษุสงฆ์จึงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองอย่างเคร่งครัด จำกัดปริมาณการฉันภัตตาหารรสหวาน น้ำปานะที่มีน้ำตาลสูง ขณะที่พุทธศาสนิกชน ควรจัดสรรการถวายภัตตาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน และเค็ม ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงฆ์ได้พัฒนาการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมีคลินิกเบาหวานเปิดให้บริการ เพื่อดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และลดเสี่ยงอาพาธด้วยโรคเบาหวาน ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสงฆ์ โทรศัพท์ 0-2640-9537 ต่อ 5213


pageview  1182104    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved