HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 02/07/2563 ]
ชวนผู้สูงอายุวัคซีนหวัดใหญ่

 นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กล่าวว่าศูนย์วัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตายแบบ 3 สายพันธุ์ (ไตรฟูลแวค) และผ่านกระบวนการทดสอบในสัตว์ทดลองและคน พบว่ามีความปลอดภัย ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนผู้อายุตั้งแต่ 65 ปีขี้นไป เข้าร่วมโครงการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ต้องมีสุขภาพแข็งแรงหรือมีโรคประจำตัวที่สามารถควบคุมได้ สามารถอ่าน เขียนได้ ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่มาก่อนหรือเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 6 เดือน มาที่คลินิกวิจัย 4 ครั้ง เพื่อตรวจและประเมินทางการแพทย์ เช่น ตรวจร่างกายและตรวจเลือด รับวัคซีนในโครงการ 1 เข็ม และทำการบันทึกอาการหลังได้รับวัคซีน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะได้รับค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา ค่าอาหาร 1,000 บาทต่อการนัดตรวจหนึ่งครั้ง
          ทั้งนี้ เขตช่วยประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการแล้วรวบรวมรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สนใจส่งให้ผู้ประสานงาน นางนฤล แทนทำนุ โทร.02-3549100 ต่อ 1501, 081-7326940 สอบถามฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.02-4210939 ต่อ 7309


pageview  1175623    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved