HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 10/06/2563 ]
แม่ชีศันสนีย์แนะหลักสุข 3 ขั้น สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ นักรบในชุดกาวน์

 จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกในการจัดการควบคุมสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพรอบด้าน และบัดนี้ประเทศไทยได้ก้าวล้ำหน้าไปอีกขั้น ในการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 นั่นคือ การฟื้นฟู ด้านจิตใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 หรือ นักรบในชุดกาวน์ที่สู้รบอยู่แนวหน้าในสงคราม โรคระบาดครั้งนี้
          เสถียรธรรมสถาน ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัด "การจัดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 " เพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูจิตใจให้แก่ บุคลากรและเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานเพื่อทำให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูจิตใจฯ ด้วยการใช้หลักสูตร "ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติ" สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ มีพลังและความหวังที่จะฝ่าข้ามวิกฤติไปได้อย่างมีสุขภาวะ และเพื่อพัฒนา หลักสูตรต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาพจิต ที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไป
          แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เปิดเผยว่า "ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เราได้ปิดเสถียรธรรมสถานเมื่อประมาณเดือนมีนาคม คุณแม่ได้ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ 2 เดือน เราพบว่า เราพึ่งตัวเองได้ นอกจากนั้นเรายัง เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตให้กับผู้อื่น เมื่อกลับมาแล้วคุณแม่จึงได้ประสานไปที่กรม สุขภาพจิต เพื่อเสนอตัวที่จะเยียวยาบุคลากร ทางการแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นเหมือนขุนพลของเรา ในแบบ Spiritual Therapy คือการเยียวยาด้วยสติปัญญา ที่ไม่ใช่แค่คำปลอบโยน แต่เพื่อให้รู้แจ้ง เราขอเป็นหยดน้ำที่เยียวยาทุกคน"
          "การเยียวยาครั้งนี้เป็นการใช้ Mind fulness Hospital ภายในเสถียรธรรมสถานแห่งนี้ ออกแบบสภาพแวดล้อมโดยใช้อายตนะทั้งรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ทำให้คนหนึ่งคนที่เหนื่อยล้าจากสถานการณ์โควิด-19 รู้สึกปลดปล่อยได้ ทำให้คนที่แบกของหนักมาด้วยความกลัว สามารถวางได้ ปล่อยได้ อยู่กับโลกที่ต้องขจัดความกลัว หยั่งรู้เท่าทันอวิชชา ซึ่ง สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดนั่นเอง"
          "ในสถานการณ์ที่ทุกคนได้รับผล กระทบจากโควิด-19 จะขอฝากหลักคิด ด้วยหัวใจโพธิสัตว์ให้กับทุกคน นั่นคือ 1.ยอมตนให้คนใช้ 2.ฝึกตนเพื่อใช้คน และ 3.ไม่รอให้ใครใช้ และพบกับความสุข 3 ขั้น อันได้แก่ 1.สุขง่ายๆ จากการใช้ให้น้อยลง 2.สุขเมื่อสร้าง (ไม่สุขเมื่อเสพ) และ 3.สุขเมื่อให้ รับใช้กันทางสติปัญญามากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็สามารถนำ หลักการนี้ไปใช้ได้ทั้งนั้น ซึ่งคุณแม่เองก็ปฏิบัติตามหลักการนี้เช่นกัน"
          แม่ชีศันสนีย์ กล่าวต่อไปว่า สิ่งหนึ่ง ที่จะเกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกคลี่คลายมากขึ้นก็คือ ในเชิงการ ท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวในลักษณะ Spiritual Tourists เพิ่มขึ้น เพราะผู้คน ทั่วโลกต่างโหยหาการบำบัดทางจิตใจ ซึ่ง นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะต้องการสิ่งที่ดีต่อเขาในมิติด้านจิตใจ ไม่ว่าจะเป็น อาหารสุขภาพ การภาวนากับการท่องเที่ยว วัฒนธรรมสู่อารยธรรม มิตรภาพ เกื้อกูลดูแล เคารพในความแตกต่าง ฯลฯ และสิ่งเหล่านี้ก็คือเอกลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทยนั่นเอง"
          สำหรับเสถียรธรรมสถาน วิกฤติ โควิด-19 เป็นเวทีของการนำธรรมะออกไป รับใช้ผู้คน การจัดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรทาง การแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการสู่การเป็นต้นแบบ โดยนำบุคลากรทางการแพทย์ มาอบรม และนำความคิดเห็นทางด้านสาธารณสุขมาใช้ร่วมกับธรรมะเพื่อความถึงพร้อมในทุกมิติ มาถอดหลักสูตร และนำไปใช้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้าง เพื่อให้มี จิตใจที่เข้มแข็งขึ้น ฉะนั้น ใครก็ตามที่ได้รับ ผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ที่ต้องแบกรับ ความเครียด ความวิตกกังวล เสถียรธรรมสถานพร้อมเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตให้กับท่านเสมอ


pageview  1174832    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved