HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 11/02/2562 ]
ปากน้ำจัดมหกรรมแพทย์แผนไทยโชว์อารยะแห่งภูมิปัญญาสมุนไพรไทย

นายพรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) สมุทรปราการ กล่าวว่า งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีที่ 11 จัดภายใต้ชื่อ "24 ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล  : Local to Global" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ. 2562 ที่ห้างสรรพสินค้า เมกะบางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นประธานเปิดงาน
          สำหรับการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย จะมีกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน มี 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การแสดงผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย จาก 24 จังหวัด 2.การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย 3.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย 4.การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่ จ.สมุทรปราการ คือ "ปลาสลิด" 5.การแสดงของดาราและศิลปินนักร้องทุกวัน และ 6.การเล่นเกมแจกของรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานของจังหวัดต่างๆ โดยงานครั้งนี้นับว่าเป็นความภูมิใจ สสจ.สมุทรปราการ ที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ และได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกจังหวัด วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานเอกชน และประชาชนที่เข้าร่วมชมงาน


pageview  1159640    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved