HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 16/01/2562 ]
นักวิชาการห่วงเด็กไทย ชี้มีปัญหาทั้ง อ้วน-ไอคิวต่ำ-ความรุนแรง-คิดติดกรอบ

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงเด็กและเยาวชนไทยยุคปัจจุบันว่ากำลังเผชิญสถานการณ์เสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านโภชนาการ เด็กไทยมากกว่าร้อยละ 50 มีรูปร่างไม่สมส่วน และกว่าร้อยละ 10 เริ่มมีภาวะอ้วน 2.ด้านพัฒนาการทางสติปัญญา ไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 และร้อยละ 16 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ยังมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
          3.ด้านสังคม การเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองและการมีพื้นที่สาธารณะให้เด็กไทยยังมีน้อย เน้นกิจกรรมแบบผู้ใหญ่สั่งเด็กทำตาม ขาดการส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของเด็ก กิจกรรมที่จัดเน้นงานแล้วจบไป ให้ความสำคัญกับเด็กแค่เฉพาะเทศกาลวันเด็กเท่านั้น ในขณะที่ต่างประเทศเปิดโอกาสให้เด็กคิดโครงการเพื่อสังคม และพัฒนาตัวเองสู่การเป็นนักกิจกรรมสังคม
          และ 4.ด้านภาวะทางจิต จากภาวะกดดันต่างๆ และการขาดพื้นที่การแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เด็กในยุคนี้เกิดภาวะหลงผิด และสร้างการยอมรับด้วยพฤติกรรมความรุนแรง และการก่ออาชญากรรมทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ขณะที่ผลโพลล์ซึ่งศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวฯ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-9 มกราคม 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 199 คน ในจำนวนนี้เป็นประชากรอายุ 7-24 ปี จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 ของผู้ตอบแบบ สอบถามทั้งหมด
          พบว่า สิ่งที่เด็กอยากได้มากที่สุด 4 อันดับแรกคือ 1.สิ่งของ (ของขวัญ โทรศัพท์ รถ บ้าน หนังสือ.) 2.คุณภาพชีวิต (การศึกษาที่มีคุณภาพ การใช้เวลากับครอบครัว ความสุข.) 3.เงิน และ 4.การเมืองรูปแบบใหม่ ส่วนปัญหาเด็กและเยาวชนที่คิดว่าน่ากังวลที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1.ปัญหายาเสพติด 2.ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน/การศึกษา และ 3.ปัญหาการใช้ความรุนแรง/การก่ออาชญากรรม/ข่มขืน
          นอกจากนี้ เมื่อถามถึงคำ 3 คำที่ต้องการบอกกับนายกรัฐมนตรีคนถัดไป พบว่า 4 อันดับแรกคือ 1.การมีคุณธรรม (อย่าคดโกง อย่าหลงอำนาจ ต้องเป็นธรรม) 2.การพัฒนาชาติ (เพื่อส่วนรวม แก้ปัญหาการศึกษา พัฒนาประเทศ ดูแลชนชั้นกลาง...) 3.การเมือง/การเลือกตั้ง และ 4.การสนับสนุนเด็กและเยาวชน (ให้อิสระทางความคิด มีพื้นที่สร้างสรรค์...)


pageview  1159304    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved