HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ไทยโพสต์ [ วันที่ 16/02/2555 ]
โพลชี้!!วัยรุ่นไทยไม่เห็นด้วยกับการพกถุงยางเกือบร้อยละ 90 รมว.สธ.ย้ำ!! รักปลอดภัย ต้องถุงยางอนามัยเท่านั้นถึงเอาอยู่

         ผลสำรวจ ชี้วัยรุ่นไทย 89% ไม่เห็นด้วยกับการพกถุงยาง สธ.หวั่นประเทศไทยจะเผชิญการระบาดของเอดส์ระลอกใหม่ เร่งวางแผนรณรงค์ใช้ถุงยางป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

          นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ แต่จากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงถุงยางอนามัยของเยาวชน ซึ่ง สธ.ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพลทำการสำรวจในกลุ่มเยาวชนอายุ 12-24 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,014 คน เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า เยาวชนในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมีการใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 52 ส่วนเรื่องทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อถุงยางอนามัยมีเพียงร้อยละ 43 เท่านั้น ที่เห็นว่าถุงยางอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ และมีเพียงร้อยละ 48 ที่เห็นด้วยกับการพกถุงยางอนามัยติดตัว เพราะเป็นการแสดงถึงการเตรียมพร้อม ช่วยป้องกันการติดเชื้อ การตั้งครรภ์ และช่วยลดปัญหาสังคม ส่วนเยาวชนที่ไม่เห็นด้วยกับการพกถุงยางอนามัยมีมากถึงร้อยละ 89 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หากไม่เร่งป้องกัน จะทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการระบาดของเอดส์ระลอกใหม่ขึ้นได้
          กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาโดยตลอด และกำหนดยุทธศาสตร์มุ่งสู่ “เป้าหมายที่เป็นศูนย์” (Getting to Zero) ได้แก่ การไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาคุณภาพบริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นมิตร ส่งเสริมให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองและรักษาโรคที่ถูกต้องที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง มีการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนประมาณ 282 แห่ง ใน 43 จังหวัด และส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ถุงยางอนามัย ดังนั้นจึงกำหนดให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 2555 นี้ เน้นการรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ภายใต้แนวคิด “รักปลอดภัย ถุงยางอนามัย...เอาอยู่” เพราะถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือชนิดเดียวเท่านั้นที่ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิด และการตั้งครรภ์ที่ได้ผลดีที่สุด
          ด้านนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่กำลังมีเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์โดยการร่วมเพศทางช่องคลอด ทางปาก หรือทวารหนักโรคนี้สามารถเกิดได้กับทุกเพศ ทุกวัยแต่จะพบมากในหมู่วัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยขาดความรู้ความเข้าใจและการป้องกัน ส่วนใหญ่ติดโรคโดยไม่รู้ตัว เมื่อเป็นแล้วมักจะไม่เกิดอาการจึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดการทางระบบสาธารณสุข และที่น่าเป็นห่วงคือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังสามารถติดต่อไปสู่ทางรกในครรภ์ได้ด้วย
          โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สำคัญมีหลายชนิดได้แก่ โรคเอดศ์ โรคหนองใน ซิฟิลิส เริมอวัยวะเพศ หูดหงอนไก่ ฯลฯ โดยเฉพาะโรคเอดส์ (AIDs) หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม เกิดจากการรับเชื้อ Human Immunodeficiency virus หรือ HIV เข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง ทำให้เชื้อโรคฉวยโอกาสแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เช่น มะเร็ง วัณโรค ซึ่งโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเหล่านี้จะทำให้อาการรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเอดส์ยังเป็นโรคที่ไม่มียาหรือวิธีการรักษาที่ทำให้หายขาดและยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคนี้ การติดเชื้อโรคเอดส์จึงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมตามมา
          อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่อว่า เพื่อการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธาาณสุขกรมควบคุมโรคจึงได้กำหนดนโยบายเน้นหนัก เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ในผู้ใหญ่และเด็ก โดยเน้นการพัฒนามาตรการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ เกิดความตระหนักและทักษะในการป้องกันโรคแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เยาวชน ชายรักชาย ผู้ต้องขังและดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย ซึ่งเป็นงานที่ควบคู่ไปกับศูนย์ความร่วมมือไทยและสหรัฐ ในการดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคเอดส์ในประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ตั้งแต่ปี 2555-2559
          การจัดงานรณรงค์ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ในปีนี้จึงเน้นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ โดยใช้ถุงยางอนามัย ภายใต้แนวคิด "รักปลอดภัย ถุงยางอนามัย...เอาอยู่" เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตื่นตัว ตระหนักว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์เป็นปัญหาใกล้ตัว ที่ทุกคนมีโอกาสรับเชื้อได้หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันตลอดจนส่งเสริมให้คนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไปรับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง รับการปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอดส์โดยสมัครใจ ได้รับบริการที่เป็ฯมิตรในด้านการป้องกันและดูแลรักษา รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อการซื้อ การพก และการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อปัองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันะและเอดส์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
          "รัก" ในที่นี้หมายถึงความรักที่คนเรามีให้กันไม่ว่าจะเป็นแฟนกัน คนรัก สามีภรรยา-ลูก พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย เพื่อนฝูง แต่ค่านิยมของวัยรุ่น มักให้ความสำคัญในการแสดงความรักกับแฟน หรือคนรัก มากกว่าบุคคลอื่น วัยรุ่นจึงมักใช้โอกาสในวันวาเลนไทน์ มอบความรักด้วยการตกลงที่จะมีเพศสัมพันธ์กัน เพื่อเป็นการยืนยันถึงความรักของกันและกัน หากมีเพศสัมพันธ์โดยมิได้ป้องกัน จะทำให้มีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ และอาจมีปัญหาการท้องไม่พร้อม และผลกระทบอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย "ปลอดภัย" หมายึถง เมื่อคู่รักตกลงปลงใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กัน ก็ควรเป็นเพศสัมพันธ์ที่อยู่บนความรับผิดชอบต่อกันและกัน ต่อสังคมและเป็นเพศสัมพันธ์ที่ต้องปลอดภัยเสมอ "ถุงยางอนามัย" หมายถึง สัญลักษณืและอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งจากการป้องกันติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบีและป้องกันการตั้งครรภ์ นับเป็นวิธีการป้องกันที่นิยมและได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง "เอาอยู่" ในที่นี้หมายถึงปัองกันได้" อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวปิดท้าย

pageview  1174287    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved