HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ไทยโพสต์ [ วันที่ 02/07/2563 ]
ห่วงรร.ขนาดใหญ่ห้ามนักเรียน-ครูเกาะกลุ่มช่วงพัก

"ครูตั้น" ห่วงโรงเรียนใหญ่ เรียนห้องแอร์ พักเที่ยงห้าม นร.และครูเกาะกลุ่มชุมนุม "อำนาจ" เผย ถ้าพบเด็กติดเชื้อจะใช้โมเดลจังหวัดอุดรฯ ดูแล
          ที่โรงเรียนโยธินบูรณะนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั่วประเทศ หลังจากรัฐบาลประกาศขยับวันเปิดภาคเรียนออกไปจากวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากประเทศไทยประสบกับสถาน การณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ซึ่งบรรยากาศการเปิดภาคเรียน นักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจที่ได้มาโรงเรียน โดยโรงเรียนทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ สาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน จัดเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดในบริเวณสถานศึกษา
          โดยนายณัฏฐพลกล่าว ว่า ตนตั้งใจมาดูความพร้อมของโรงเรียนขนาดใหญ่ เนื่อง จากโรงเรียนกลุ่มนี้จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบครบชั้นได้ เพราะมีนักเรียนจำนวนมาก โดยโรงเรียนโยธินบูรณะถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 3,310 คน ใช้วิธีแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มตามเลขที่ของเด็กในห้องเรียน คือ กลุ่มเลขคู่ และกลุ่มเลขคี่ โดยนักเรียนจะสลับกันมาเรียนรายสัปดาห์ ดังนั้นถือเป็นการบริหารจัดการวิธีเรียนแบบผสมผสาน ด้วยการเรียนที่โรงเรียนและเรียนผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์ ซึ่งตนยอมรับว่าในช่วงแรกของการเปิดภาคเรียนอาจจะมีความไม่สะดวกเกิดขึ้น แต่ขอให้ครูและผู้ปกครองช่วยกันประสานความร่วมมือแก้ไขไปทีละจุด โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มีโรงเรียนบางแห่งมีเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก รวมถึงเด็กต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา อีกทั้งแม้เราจะวางมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในห้องเรียนแล้ว แต่ตนก็ขอฝากครูช่วยดูแลให้เด็กอย่ารวมตัวเป็นกลุ่มจำนวนมากภายในโรงเรียนในช่วงพักกลางวัน ขณะเดียวกันหากพบนักเรียนมีไข้สูง ให้โรงเรียนดำเนินการประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขมาประเมินสถานการณ์ทันที อย่างไรก็ตามตนขอให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองสุขภาพอย่างเคร่งครัดและการ์ดอย่าตกอย่างเด็ดขาด
          ด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ภาพรวมการเปิดภาคเรียนวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังไม่พบปัญหาร้องเรียนเข้ามา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นครูและผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ที่ช่วยกันทำงานอย่างหนัก และเตรียมความพร้อมรับมือในเรื่องนี้จนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปกติ ทั้งนี้ สพฐ.จะใช้โมเดลในการดำเนินการของ จ.อุดรธานี กรณีที่พบเด็กติด เชื้อภายในโรงเรียนเป็นตัวอย่าง เนื่องจากมีการวางมาตรการด้านสุขภาพอย่างดีเยี่ยม เช่น การให้นักเรียนสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะทุกจุดในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้าโรงเรียน ในห้องเรียน หรือเลิกเรียนแล้ว เป็นต้น เพราะการทำแบบนี้จะทำให้เราทราบว่าเด็กที่ติดเชื้อโรคระบาดไปจุดไหนในโรงเรียนบ้าง เพื่อที่สาธารณสุขจังหวัดสามารถประเมินได้ว่าจะต้องปิดสถานศึกษาหรือไม่.


pageview  1175652    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved